Wednesday, July 3, 2013

The Elements, Legend Begins (Part 1) By: Neji HyuugaAng lupain ng Reyalberuh, binubuo ng mga isla, kontinente at karagatan.
Sa lupaing ito nabubuhay ng matiwasay at magkaka-ugnay ang lahat ng uri
ng nilalang. Sa loob ng ilang taong pamumuno ng naatasang maglingkod sa
bawat pangkat,bansa, kaharian, at mga angkan. Naging mapayapa ang
pamumuhay ng mga naninirahan, maliit man o malaki. Pantay-pantay at may
paggalang sa bawat uri.

    Sa lupain ding ito, umiikot ang mga elemento na siyang gumagabay at
nagpapanatili ng balanse ng buhay. Nariyan ang Pyrus, na siyang
nagbibigay ng lakas at init sa sanlibutan at mga naninirahan ito. Ang
Ventos, na syang nagpapanatili ng balanse ng bawat elemento at
tagapamagitan sa bawat nilikha. Pangatlo ang Aquaeous, na siyang buhay
ng bawat nilalang. Ang panghuli, ay ang Terra na siyang pundasyon ng
bawat elemento at nilalang.

    Sa apat na pangunahing elemento, umiinog at nagmumula naman ang iba
pang uri ng lakas, enerhiya at kapangyarihan na syang ginagamit ng bawat
nilalang upang makasabay sa agos ng buhay.

    Hanggang sa...................................

Chapter I

Part 1 - Ang Pagkagising
Samantala...

    Sa kaharian ng Fiore, ang kapitolyo at punong himpilan ng lupain ng
Reyalberuh. Kasalukuyang nagpupulong ang konseho ng bawat bansa.

    "Patuloy ang pananalasa ng mga bandido sa hilagang bahagi ng Kazaya,
kailangan ng maitigil ang kawalang respeto at panggagambala na ito ng
pangkata ni Eleazar. Masyado na silang nawiwili sa ginagawa nilang
paglabag sa batas." panimulang pananalita ng punong kawal ng hukbong
Kazaya na si General Lu Almagar, sa suo nitong balute at malaking scythe
na nakasabit sa likod. Sinumang makakakita sa general na ito mag
mimistulang basang sisiw sa mararamdamang takot.

    "Ganunpaman, hindi natin maaaring isawalang bahala na may kaukulang
kadahilaanan ang ginagawa nilang pananalanta sa bahaging iyon ng bansa."
malumanay at madiplomasyang wika ni Prof. Alec, pinunong mambabatas at
scholar ng Kaharian ng Fiore.

   "At ano ang ibig mong sabihin sa iyong sinambit?" turan naman ni
Viviane, punong alkade at pinuno ng Council of White Mages na nangunguna
sa larangan ng mahika sa bansang Cephiro.

   "Maaaring may mga tayong nakakaligtaan kung kaya't nagaganap ang
suliraning ito. Ang nakikita lang natin nagyon ay ang mapaminsalang
ginagawa ng pangkat ni Eleazar. Sa ganang akin, mayroon na bang kumausap
man lang sa kanilang pangkat upang malaman ang kadahilanan." tugon muli
ni Pro. Alec.

   Tumahimik ang lahat ng naroroon sa bulwagan. Saglit na nag-isip ang
mga mataas na pinuno sa tinuran ng mambabatas. Alam nilang may punto ang
sinabi ng nito at maaaring may mga pagkakamali ang kaharian sa mga ilang
batas na ipinapatupad sa mga nasasakupang lupain. At marahil gayundin
ang pandaigdigang alituntunin na gumagabay at nagpapanatili sa kaayusan
ng samahan ng bawat bansa at kaharian nito.

   "Kung gayun, inaatasan ko si Prof. Alec na bumuo ng pangkat upang
magtungo sa hilagang bahagi ng Kazaya. Alamin mo mula kay Eleazar ang
kanilang kadahilanan kung bakit at papaanong ginagwa nila ang mga
katiwalaang yaon." utos ni Reyna Catharina. "Isama mo na rin ang pinuno
ng Pyrus Knights na si General Marcus at Lt. Amelia ng Aquaeous
Knights."pagpapatuloy ng reyna.

   "Masususnod inyong Kamahalan." sabay sabay na turan ng mga hinirang.

   Isang malumanay na pagpukol sa gong at isa-isa ng nagsialisan sa
kani-kanilang kinauupuan ang mga taong naroroon sa bulwagan.

   Sa isang maliit na nayon sa katimogang bahagi ng Rapalla, isang bansa
may mayamang minahan na biyaya ng mga bundok na sagana rin sa mga yamang
kahoy bigay ng mayamang kagubatan at yamang tubig dahil sa karagatang
nakaharap dito, ang Magnolia. Payapang namumuhay ang isang binata kasama
ang kanyang ama't ina sa isang maliit na kubol.

   "Andrei, s'an ka na naman nagpupupunta? At ano yang mga bitbit mo?"
naiiritang tanong ng ina sa binata. "Kanina ka pa hinahanap ng iyong ama."

    "Sa gubat po...ito po may pasalubong ako sa inyo." sabay ibinagsak
sa lupa ang dalang isang patay na baboy-ramo at mga lamang-ugat. "Wag na
kayong magalit, mahal kong ina..." dumako siya sa bandang likuran ng
babae at niyapos ito.

    "Hay, batang ito talaga, oh s'ya puntahan mo na ang tatay mo sa
likod bahay at ako nama'y aayusin ko itong mga dala-dala mo."

     Napapailing na lamang ang babae habang inihahatid ng tingin ang
kanyang anak. Binata na ito, makisig ang pangangatawan at may maamong
mukha. Subalit kahit ganun, nanatili itong malambing at masunurin sa
kanilang mga magulang nito. Hindi nga lang maiwasan na nagiging pilyo at
may kamalian din nagagawa.

     Nasumpungan ni Andrei ang kanyang ama na nagpapakain na ng kanilang
mga alagang hayop sa kanilang kuwadra.

     "Itay, andito na po ako. Ano po bang maaari kong maitulong sa inyo?"

     "Marail galing ka na naman sa gubat at nanguha roon ng kung
anu-ano." wika ng ama na patuloy lamang sa pagbibigay ng mga dayami sa
mga alagang hayop.

     Napangiti lamang si Andrei.

     "Oh sya....yamang andito ka na rin lamang. Ipasalok mo na lang ako
ng tubig sa ilog paa ipainom sa mga hayop natin. Medyo nananakit na ang
katawan ko."

     "Sige po, tsaka iwan nyo na lang yan dyan itay. Ako na pong bahala,
pahinga na po kayo."

     "Mabuti pa nga ng bago pa man maghapunan ay makapagpahinga ako
pasumandali."

      Inihatid muna ng tanaw ni Andrei ang ama bago nagpatuloy sa
kanyang mga gagawin. Medyo may kalayuan din ang nasabing ilog mula sa
kanilang bahay. Pumasok si Andrei sa kakahuyan na tanging ang sinag ng
papalubog na haring araw ang nagbibigay ng linawag sa kanyang daraanan.
Pasipol-sipol habang tinutungo ang ilog.

      Kaluskos.

      Napahinto si Andrei sa paglalakad, matamang pinakiramdaman ang
paligid sa anumang kakaibang kilos o ingay. Kabisado na niya ang natural
na ingay o galaw ng kakahuyang yaon. Doon na siya lumaki at nagkaisip
kung kaya't malalaman agad niya ang pagkakaiba. Kung meron tagalabas na
nakapasok sa kanilang nayon o may mabangis na halimaw na gumagala sa
kanilang nayon. Dahan-dahang ikinubli ni Andrei ang sarili sa isang
malaking punong kahoy. Wala pa ring pagkilos mula sa pinagmulan ng
ingay. Isang mataas na paglundag ang ginawa niya upang makaakyat sa
punongkahoy at mula roo'y pinagmasdan ang anumang kakaibang paggalaw na
magaganap sa paligid. Ilang minuto ang lumipas subalit walang anumang
kahina-hinalang bagay ang naganap sa paligid.

     Buntong-hininga.

     "Guni-guni ko lang marahil..." sabay lundag mula sa taas ng puno.

     "Wag kang kikilos ng masama o gagawa ng anumang ingay ni sumigaw
kundi tatarak ang punyal na ito sa iyong tagiliran." isang mabilis na
pagkilos ang naganap at ngayo'y isang nilalang ang agad na pumigil sa
anumang kilos na gagawin ni Andrei. Kasabay noon ay ang pagtusok ng
matulis na bagay sa kanyang tagiliran.

     "Sino ka! Anong kailangan mo at nandito sa nayon namin! Isa ka bang
tulisan!?" nagpipilit kumawala si Andrei sa pagkakayapos sa kanya ng
nilalang. Alam na niyang isang lalaki ito. Subalit dahil naunahan siya,
kahit alam niyang mas maliit ito kaysa sa kanya ay wala siyang magawa
dahil na rin sa hawak nitong patalim.

     "Malalamang mo din pero sa ngayon hayaan mo munang gawin ko ang
nararapat sa iyo." ngumisi ito at kasabay noo'y ang pagdantay ng dila
nito sa kanyang pisingi.

      Kinilabutan siya.

      "Mokuton: Karami Rutsu!" (Wood Style: Entangling Roots)

      Unti-unting iginapos ng mga ugat ang mga braso at paa ni Andrei sa
katawan ng isang malaking punongkahoy.

      "Pakawalan mo ako dito!" utos at sigaw ni Andrei habang patuloy na
nagpupumiglas sa pagkakagapos ng sa kanya. Isa marahil itong ninja na
maykakayahang gamitin ang puno bilang sandali. Sa pagkakaalam niya at sa
natutunan niya buhat sa mga aralin, ang pangkat ng mga ninja ay
namumuhay sa kanlurang bahagi ng lupain ng Reyalberuh. Hindi siya
pamilyar sa bansang sumasakop dito pero alam niyang malayo ang lugar na
iyon upang umabot sa kanilang nayon ang isang ito na kasalukuyang
nagdudulot sa kanya ng kapahamakan.

      "Wag ka ng magpumiglas at alam ko namang matutuwa ka rin sa
gagawin ko sa'yo, he he he!"

      Nagsimulang gumalaw ang ilang ugat at mapangahas na tinanggal nito
ang kanyang pang-itaas na damit. Tumambad sa lalaki ang matipunong at
maskuladong katawan ni Andrei na lalong ikinangisi ng lalaki. Bahagya
itong lumapit sa hubad baro na katawan ni Andrei at malayang pinasadahan
ng dila ang katawan ng binata. Napapikit sa kakaibang sensasyon si
Andrei. May kung anong kiliti ang naramdaman niya sa pagdantay ng dila
ng lalaki sa kanyang katawan. Kakaiba iyon at ngayon lang niya
naramadaman ang ganun. Naglakabay pataas ang dila ng ninja, tinungo nito
ang kanyang utong.

     "Aaaaaahhhh....!" napasinghap si Andrei kasabay ng pag ungol na
nasasarapan.

     Tila musika naman sa lalaki ang pag ungol na iyon ng kanyang
biktima. Pinagbuti niya ang ginawang pagsuso sa dalwang utong ng lalaki.
Masuwerte siya sa araw na ito dahil matipuno ang kanyang nabiktima.
Isama mo pa na may maamo itong mukha at malinis sa pangangatawan subalit
nanatili ang pagiging amoy-lalaki. Mas ginaganahan siya ngayon.

     Patuloy ang ginagawang pagpapaligaya sa kanya ng ninja. Sarap na
sarap si Andrei sa ginagawang pagsuso sa kanyang utong. Mababaliw siya
sa sarap. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang paghaplos ng kamay nito sa
kanyang nagsisimula ng tumigas na sandata.Hanggang sa ipasok nito ang
kamay sa loob ng kanyang suot na pang ibaba at malayang pinaglaro ang
palad sa matigas at mataba niyang sandata.Unti-unting ibinaba ng lalaki
ang salawal ni Andrei upang pakawalan ang naghuhumindig nitong kargada.
Ilang sandali pa'y marahan lumuhod sa harapn ni Andrei ang lalaki at
walang anu-ano'y isinubo ang mahaba at matigas niyang kargada na
nagsisimula ng magpalabas ng paunang katas.

    "Aaaaaahhhhh...ang sarap nyann!....Aaaaaahhh" ungol ni Andrei

     Taas-baba ang ulo ng lalaki sa kahabaan ni Andrei. Walang humpay
ang ginagawa nitong pagsubo sa kanyang kargada. Sarap na sarap naman si
Andrei dahil sa init ng bibig ng lalaki. Wala pa doon ang kadahilanang,
ngayon nya lang naranasan ang ganitong bagay.

    "Hhhmmmmm....aaaahhhhh, ang sarap! Sige pa, isubo mo ng buo.!"
    "Aaaaahhhh...!"

    Walang tigil ang mga ungol ni Andrei ng mga oras na iyon. Unti-unti
na rin lumuwag ang pagkakagapos sa kanya ng mga ugat. Naramdaman iyon ni
Andrei, magkakaroon na siya ng pagkakataong talunin ang lalaki at
tumakas. Subalit dahil sa darang na ng init na nadarama sa ginagawang
pagsubo ng ng lalaki sa kanyang pagkalalaki sa halip na isuntok sa mukha
ng lalaki ang kanyang malaya ng mga kamay ay mariin niyang hinawakan
ang  ulo nito. Pagdaka'y mabilis ang ginawang pagkadyot sa bibig nito.
Halos mabulunan ang lalaki sa mapangahas na kilos ni Andrei.

    "Aaaaahhhhhh..."

    Nakaramdam ng kung anong bagay si Andrei na gustong kumawala mula ka
kanyang kaloob-looban. Mabilis ang ginawa niyang pagkadyot sa bibig ng
lalaki na nagpapakasasa sa pagsubo ng kanyang ari. Ilang minuto pa ang
lumipas at sumabog sa loob ng bibig ng ninja ang masaganang katas ni
Andrei.

    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!" hudyat ng
pagbulwak ng init na noon lang naramdaman ni Andrei.

    Isa.

    Dalawa.

    Tatlo.

    Apat......lima....anim........

    Hindi halos mabilang na ni Andrei kung ilang beses ang pagputok ng
kanyang katas sa loob ng lalamunan ng lalaki. Pumilipilig pa siya upang
masimot ang anumang matitira. Kasunod noo'y ang panghihina niya.
Hinang-hina siya na bumagsak sa lupa at napasandal sa puno. Kasunod
noo'y ang pagpikit ng kanyang mga mata....

    Tuwang-tuwa naman si Rupert habang ninanamnam pa ang tumagas na
katas ng lalaki sa kanyang labi. Pinagmasdan niya mabuti ang natutulog
na lalaki. Marahil hinang-hina ito dahil sa dami ng katas na inilabas.
Ilang linggo kayang naipon ang katas na iyon? Napapatanong sa sarili si
Rupert. Napatingin siya sa ugat na ginawa niyang panggapos sa lalaki.
Alam niyang may pagkakataon na ito kanilang gumanti sa kanya at
makatakas subalit hindi nito ginawa. Napangiti siya sa kanyang naiisip
na kasagutan.
Isang wood release ulit ang kanyang ginawa upang magsilbing
pasumandaling tirahan nila at proteksyon sa anumang nilalang na
magdudulot sa kanila ng kapahamakan.

Itutuloy............

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.