Thursday, April 10, 2014

The Elements, Legend Begins (Part 11)


By: Neji Hyuuga


Vino Foret

Edad:  Unknown

Kasarian:  Male

Katungkulan:  Prinsipe ng Altare

Bansa:  Domina

Lunan:  Enchanted Forrest of Altare Kingdom

Lakas:  Wind Enchanment

==================================
                   Ilang sandali pa'y narating nilang tatlo ang plaza ng Arjona. Mula sa kinalalagyan nila'y abot-tanaw nila ang nagkakagulong mga tao sa harap ng bakurang-bakal ng alkalde. Hinanap agad ng mga mata ni Andrei kung nasaan ang kanyang ina. Palinga-linga silang tatlo sa paligid. Lumapit pa sila sa kumpulan ng mga taong-bayan.
                   "Marta, marahil ay hindi ako naging karapat-dapat na naging pinuno ng bayang ito." nalulungkot na tinig ng isang babae. "Kung nabubuhay lamang si ama ay hindi mangyayari ang kaguluhang ito." habang minamasdan ang nagkakagulong mga tao sa labas ng bakuran ng kanilang mansyon at siya ring nagsisilbing tanggapan ng pinuno ng bayang iyon.

                    "Wag nyo pong sabihin ang ganyan, Lady Theresa." suweto ng matabang babae na nagsisilbing tagapagbantay ng babae.

  "Ngunit, hindi mo ba nakikita ang mga mamamayan na nagkakagulo sa labas. Hindi ko magawang maprotektahan sila...."

                    "Pero Lady Theresa..."

                    "Tama ang alkalde, hindi ito mangyayari kung naging mahusay lamang siyang pinuno ng bayan ito."

                    "Huh?!" naudlot ang kanilang pag-uusap ng biglang sumabad sa usapan ang isang lalaki mula sa may pintuan ng silid-tanggapan ng alkalde.

                    "At sino ka para magsalita ng ganyan kay Lady Theresa!" nagngangalit na wika ni Marta sa bagong dating na lalaki. Nanlilisik ang mga mata nito habang kuyom ang mga kamao na hinarap ang lalaki. "Isa kang walang galing na tauhan ng mansyon! Dapat sa iyo'y maturuan ng leks-...!" aktong lalapit ito sa lalaki ng biglang naghubad ng sout ang huli. Kung noong una'y nakadamit ito na uniporme na mga naninilbihan sa bahay ng mga Hernandez, ngayon ay isa na itong upahang-mamamtay tao. Mula sa kawalan ay bigla na ring nagsisulputan ang mga armadong nilalang na kulay itim ang pananamit. Halos mata lamang ang maaanig mo sa mga ito dahil balot na balot ito ng mga sout na saplot.

                    Nahintakutan ang dalawang babae. Agad na napaatras ang matabang babae saka yumakap ng mahigpit sa kanyang amo. "Si-sino kayo at anong kailangan nyo!" natatakot man ay nagawa nitong magsalita.
                    "Nasaan na ang tapang mo?!"nanlilisik ang mga matang tumingin ito sa katulong na kanina'y handang magparusa sa kanya dahil sa ginawa niyang pang-iinsulto sa amo nito.

                    "Amo! Tapusin na natin ang mga yan! Habang abala pa sa pagwewelga ang mga tao sa labas." wika ng isa.

                    "Hindi tayo mapagbibintangan sa oras na patayin natin sila." sabad naman ng isa pa.

                    "Isa pa, ang utos sa atin ay iligpit lahat ng mga maaaring humadlang sa mga plano ng pinuno."
                    "Wag kayong mainip, pasasaan ba't doon din hahantong ang lahat ng ito." sawata ng lalaki sa mg atuhan niya. "Mamamatay kayo ng walang makakaalam sa kung sino ang may kagagawan ng inyong kamatayan. Matutwa sa amin ang konseho ng kaharian ng Fiore sa oras na mawala ang lahat ng mga balakid." hindi na nito napigilan ang mga sasabihin.

                    "Amo!"

                    Bago pa mapagtanto ang mga bagay-bagay. Natutop na lamang ng lalaki ang bibig ng malaman niya na nakapagbigay siya ng isang impormasyon na wala dapat makakaalam. Lalo na ang mga taong katulad ni Lady Theresa.

                    Nagimbal si Lady Theresa sa kanyang mga naririnig. Naririto ang mga taong ito dahil utos ng isa sa mga pinuno ng konseho ng kaharian ng Fiore. Ano ngayon ang gagawin nila. Wala silang laban sa mga nilalang na ito. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Isa lang ang ibig sabihin ng ga sinabi ng mga masasamang loob na ito. May namumuong pag-aaklas ang ilang matataas na opisyal ng konseho laban sa reyna. Isa pa, kung meron ngang nagtatangka sa buhay ng reyna bilang isa sa mga tapat na naglilingkod sa kanya ay kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabalaan ito. Bilang isa rin sa bumubuo ng konseho, kailangan niyang gumawa ng paraan na mapigilan ang anumang masamang balakin ng mga ito. Kahit malalim ang naging pag-iisip ni lady Theresa, agad na tumawag ng pansin niya ang mga mumunting pagkilos  ng mga anino sa loob ng malaking tokador mula sa kinaroroonan nilang dalawa. Isa iyong lihim na lagusan patungo sa isang sekretong silid na magsisilbing taguan at dibersyon upang makatakas sila sa oras ng kagipitan. Subalit hindi niya iyon magagawa sa ngayon dahil isang maling kilos at malalagutan sila ng hininga sa mga taong nakapaligid sa kanila. Maingay pa rin ang mga taongbayan na nagwewelga sa labas ng kanilang mansyon. Hindi batid na namimilegro ang buhay ng mga nasa loob.

                   "Hindi ko makita ang inay." wika ni Rupert matapos ang ilang minuto ring paghahanap sa kumpulan ng mga taong nagwewelga.

                   "Asan na kaya siya."

                   "Hijo?" wika ng isang babae mula sa likuran.

               "Inay" sabay na wika ng dalawa. Agad na niyakap ng dalawa ang matandang babae. Bakas sa mukha ng mga ito ang naibsang pag-aalala.

                   "Mabuti naman at maayos ang kalagayan nyo." si Andrei.

                   "Ano bang sinasabi mo, bata ka?" nagtatakang tanong ng babae.

                   "Ang sabi po kasi sa amin ng matandang lalaki na kapitbahay nyo ay may kaguluhan dito sa plaza." sabad ni Vino habang nakatuntong sa balikat ni Andrei. "At nalagay sa panganib ang buhay ninyo. Hindi po ba?"

                   "Isang lambana, nakakatuwa naman." papuri ng babae sa maliit na nilalang. "Ano kamo, kaguluhan? Panganib....pero mabuti ang kalagayan ko, naki-usyuso lamang ako subalit hindi ako nakisali. Ako man ay nalulungkot sa mga nangyayari subalit hindi para sisihin ko ang butihing si Lady Theresa. Alam kong hindi niya kagustuhan ang mga nangyayari at handa siyang ipagtangol ang kanyang mga nasasakupan." mahabang wika nito pabor sa butihing alkalde. "Isa pa sinong matanda?" nagtatakang tanong ng babae.
                   "Si Tandang Emong po." sabad naman ni Rupert.

                   "Ha! Si Emong ba kamo..." gulat na gulat at naguguluhang saad ng babae sa tinuran ni Rupert. "Subalit, katulad ng ama nyo ay namatay si Emong nung sumalakay sa atin ang mga masasamang nilalang." salaysay ng babae. "Kaya, papaanong makikita ninyo siya, saka tanging ang welga na yan sa harapan ng bakuran ng mga Hernandez ang sinasabi ninyong kaguluhan. Nakikinood lamang ako at hindi

                    Laking gulat ng tatlo ng marinig ang sinabi sa kanila ng kanilang ina. Kitang-kita kasi nila ang matandang lalaki na naghatid sa kanila ng balita ukol sa kalagayan ng kanilang ina. Subalit narito at sinasabi ng kanilang ina na namatay din ang una kasabay ng kanilang ama ng sumalakay ang mga masasamang nilalang sa kanila. Sino ngayon ang matandang iyon na nag-anyong Tandang Emong? Labis-labis na pagtataka ang bumabakas ngayon sa mukha ng tatlo. Bukod pa sa namumuong pag-aalala sa kalagayan ng batang lalaki na si Popoy.
                    "Si Popoy!"

                     Bago pa man makahuma sa pag-alala sa maaaring mangyari kay Popoy. Sunod-sunod na nakakabinging pagsabog mula sa mansyon ng alkalde ang gumulantang sa kanila. Nagsigawan ang mga taong nagwewelga doon at isa-isang nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon upang makalayo at mailigtas ang kani-kanilang sarili.

                   "Ano yon?!" gulat na tanong ni Andrei.

                   Mula sa kinaroroonan nila'y makikita ang malaking apoy na tumutupok sa gawing kaliwa ng malaking mansyon ng alkalde. Sa kanang bahagi naman ay namataan nila ang papalabas na babae habang yaka-yakap ng isa pang matabang babae. Sa likuran naman ng mga ito ay mga  naka-itim na sout na mga nilalang.

                   "Mga ninja!" si Rupert na agad nakilala ang kasuotan ng mga lalaki.

                   "Si Lady Theresa." wika naman ng matandang babae. Mangiyak-ngiyak ito ng makita ang butihing alkalde.
                   "Inay...dito lang kayo." wika ni Andrei, nilingunan niya ang dalawa saka mabilis na patakbong tinungo ang kinaroroonan ng alkalde
                    Samantala...

                    "Hindi ka madala sa paki-usap, Lady Theresa!" nangangalit na wika ng nagsisilbing pinuno ng mga masasamang loob.

                    "Kahit kailan hindi sasang-ayon sa inyo si Lady Theresa." singhal ng matabang babae.

                    "Manahimik ka, taba!" sawata ng isang ninja saka isang sampal ang pinakawalan nito. Duguan ang labi ng babae na walang malay itong bumagsak sa semento.

                    "Mamamatay ang sinumang hahadlang sa kagustuhan namin. Kaya kung magmamatigas ka pa Lady Theresa.."bahagyang lumapit ang lalaki sa kinaroroonan ng alkalde. " Isa na lang ang kailangan naming gawin sa iyo. Ang paslangin ka!" sabay hawak sa baba ng alkalde kasunod ang panlilisik ng mga mata.
                    "Bitiwan mo akooo!" ubod-lakas na itinulak ni Lady Theresa ang lalaki palayo sa kanya dahilan upang pareho silang mawalan ng balanse. Napaatras ang lalaki subalit si Lady Theresa na kasalukuyang nasa dulo na ng veranda...

                    "Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" sigaw ng babae na mabilis ang pagkahulog mula sa veranda.

                     "Eeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkk" halos sigawan ng mga mamamayan na nakakasaksi sa nagaganap.

                     Mula naman sa grupo ng huli.

                     "Si Lady Theresa...!" wika ni Vino ng makita ang babae na nahuhulog mula sa veranda.

                     "Grr!...hindi ako aabot!" sambit ni Rupert na tumatakbong papalapit sa alkalde habang gumagawa ng mga hand signs para sa kanyang technique.

                      Patuloy pa rin ang pagbulusok ng babae. Nang walang anu-ano'y isang anino ang mabilis na sumaklolo. Agad nitong sinalo ang babae saka bahagyang ilinayo ang biktima sa kinaroroonan ng mga masasamang loob. Napahinto sila Andrei sa nakita, nagulat man ay lubos silang nagpapasalamat sa sumagip sa butihing alkalde. Samantalang ang mga masasamang loob, nagulat man sa bilis ng pangyayari ay nagtiim ang mga bagang sa kung sinumang nakapagligtas sa babae na mamaaring nagnanais sumalungat at sumisira sa kanilang plano.

                      Habang kasalukuyang nagtataka ang mga mamamayan ng Arjona, patuloy naman ang ginagawang pananamantala si Zakhar sa matipunong katawan ni Stefan. Unti-unti na ring nadadarang at nag-iinit sa sarap na nadarama ang makisig na Pyrus Knights sa ginagawang paghalik at pagdila ng necromancer sa buo niyang katawan. Husto ng natanggal ng lalaki ang lahat ng kanyang balute pati na rin ang mga piraso ng tela na bumabalot at tumatakip sa matipunong katawan niya. Wala namang pagsidlan ang tuwang nadarama ni Zakhar ng mga sandaling iyon. Bihag niya ang isang makisig na Pyrus Knight na unti-unti na rin na-iinit. Batid iyon ni Zakhar dahil sa unti-unting tumitigas nitong kargada. Patuloy lamang ang paghalik at pagdila niya sa kabuuan ni Stefan habang ang isang kamay ay malayang nilalaro ang nabubuhay na nitong alaga

                      "Mmmmmhhhhhh" ungol ng dalawa.

The Elements, Legend Begins (Part 10)


By: Neji Hyuuga


Napahinto sa kanyang ginagawa si Popoy ng makarinig ng ingay mula sa kinahihigaan ng kangyang Kuya Rupert. Kinabahan siya dahil maaaring nagkaroon na ito ng malay. Nilingon niya ang gawi sa kanaroroonan ng lalaki. Wala namang pagbabago sa posisyon nito na kasalukuyang nakatihaya. Katulad ng posisyon ng kanyang Kuya Andrei na tila isa ring uri ng putahe na kay sarap papakin. Kapansin-pansin din ang namumukol nitong harapan. Napangiti si Popoy sa kanyang naiisip. Marahil pagkatapos niyang matikman ang sarap ng kanyang Kuya Andrei ay isusunod niyang tikman ang kung gaano naman kasarap ang kanyang Kuya Rupert. Napapangiti siya sa isiping iyon. Nawala ang kanyang pangamba sa isiping baka gising na ang lalaki at napapanood siya sa kanyang ginagawang panggagapang kay Andrei.

                   Muling itinuon ni Popoy ang kanyang sarili sa hubad-baro ng si Andrei. Dahil sa narinig na ingay, medyo nabawasan ang init na nararamdaman ni Popoy. Muli siyang gumapang pataas sa matipunong dibdib ng binata saka sinimulang papakin ulit ang magkabilang utong ng lalaki. Pinagyaman niya ang kanyang mga labi at dila sa pagsipsip, paghalik at pagdila sa mga utong nito. Tila walang kapagurang paglapirot sa dalawang munting butil na iyon ni Andrei. Habang ang kanyang mumunting kanang kamay ay nagsimulang maglakbay sa buong katawan ng lalaki. Mula sa paghaplos at pagdama ng matipunong bisig ng lalaki. Bumaba ang kamay nito sa may pusod, pababa sa mapipintog at maskuladong mga hita. natuwa pa si Popoy ng masagi ng kanyang kamay ang malambot pang ari ng kanyang kuya. Nagtagal ang kamay ni Popoy sa parteng iyon ng katawan ni Andrei. Nagpanumbalik muli ang kaninang init ni Popoy. Habang patuloy sa pagdama ng hita na paminsan-minsan ay dinudunggol ng kanyang kamay ang natutulog pang kargada ng binata, bumaba naman ang mga labi ni Popoy. Mula sa dalwang utong pababa sa pusod hanggang sa matapat sa mukha niya ang maumbok subalit malambot pa ring harapan ni Andrei.
Tiningala muna ni Popoy ang nahihimbing pa ring si Andrei. Kinakabahan man sa ginagawa niya, buo na rin sa isip niya na kailangan niyang ituloy ang nasimulan. Saka dahan-dahan na ipinatong ang kanyang kamay sa bukol na harap ng lalaki. Nadama niya ang init at lambot ng ari ng lalaki. Marahan hinaplos-haplos ni Popoy ang natutulog pa ring alaga ni Andrei sa labas ng sout nitong manipis na pantalon.
                  Natuwa si Popoy dahil unti-unting nabubuhay ang munting laman na iyon sa pagitan ng mga hita ni Andrei. Nagsimula itong tumigas hanggang sa madama ni Popoy na tirik na tirik na sa loob ng sout na pantalon ni Andrei ang kargada nito. Lalong nadarang ng nararamdamang init si Popoy. Kahit na loob pa at nahaharangan ng tela ang kaselanan ng binata damang-dama ni Popoy ang katigasan at kitang-kita niya ang kalakihan at kahabaan ng titi ni Andrei. Yumukod siya saka dinampian ng halik ang naghuhumindig na kargada ni Andrei. Gamit ang dalawang munting kamay, binakat niya sa tela ang kahabaan ng titi ni Andrei. Takam na takam ang batang lalaki sa kanyang nahahawakan.

                   Hindi na nagpatumpik-tumpik pa'y ibinaba ni Popoy ang pantalon kasama ang anumang piraso ng damit na nagkukubli sa nagngangalit na ari ni Andrei. Sumabit pa ang titi nito sa sout na pantalon kaya humampas iyon sa may pusod ng lalaki. Namangha si Popoy sa nakita niyang kargada ng kanyang Kuya Andrei. Halos umabot iyon sa may pusod nito. Ganoon kahaba ang tinataglay ng kanyang natagpuang kuya. Labis na natuwa si Popoy sa nakikita. Dumukwang siya saka dinampian ng halik ang katawan ng titi ni Andrei. Gumalaw iyon, pumintig-pintig kasunod ng munting ungol na namutawi kay Andrei. Agad na nilingon ni Popoy ang lalaki, mahimbing pa rin itong natutulog. Muli naman niyang itinuon ang atensyon sa kapirasong laman na nasa harapan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tigas na tigas na alaga ng nahihimbing na binata. Pinatayo niya iyon at itinutok sa kanyang bibig.

                   Biglang nanuyo ang lalamunan ni Popoy. Napalunok siya. Kakayanin kaya niya ang ganoon kahaba at kalaking sandata. Halos hawak na ng dalwa niyang kamay ang katawan ng naghuhumindig na kargada subalit naka-usli pa rin ang ga-kabuteng ulo ng titi ng kuya niya. Yumuko si Popoy upang mahalikan ang nangingintab na ulo ng titi ni Andrei. Muling pumintig-pintig ang ari ng lalaki subalit hindi na inalintana iyon ng batang lalaki. Balewala na sa kanya ang anumang nangyayari sa kanyang paligid ng mga sandaling iyon. Tanging sa nagngangalit na alaga ng kanyang Kuya Andrei nakatuon lahat ng kanyang atensyon.

                   Agad na sinimulan ni Popoy na isubo ang tigas na tigas na titi ng kanyang Kuya Andrei.

                   "Uuuuuummmmmmhhhhhhhhh!" mahina subalit mahabang ungol ang narinig ni Popoy. Habang subo-subo ang naghuhumindig na titi ng binata'y tiningnan niya ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Popoy ng makitang gising na ang lalaki. "Kuya Andrei...." habang subo-subo pa ang titi nito'y nagawa niyang bigkasin ang mga pangalan ng lalaki na animo'y nagpapaalam sa ginawang kapangahasan.

                   Napangiti ang lalaki. "Magagalit ako pag-itinigil mo yan." saad ni Andrei. Gustuhin man niyang sawayin ang batang lalaki nagawa na siyang matalo ng kamunduhan. Nadarang na siya ng init na dala ng ginagawa ng bata na pagsuso sa kanyang mahabang kargada.

                   Nabuhayan naman ng loob si Popoy sa tinuran ng lalaki. Dinilaan niya ng kahabaan ng titi pati na ang nangingintab na ulo at muling isinubo. Dinig na dinig ni Popoy ang mga ungol ni Andrei. Kung kaya mas lalo niyang pinagbuti ang pagsuso sa malaking titi ng lalaki. Tass-baba ang ulo niya sa kahabaan ni Andrei. Paminsan-minsan ay sinusubukan niyang isubo ng buo ang titi nito. Halos mabilaokan si Popoy kapag ginagawa niya ang paraan na yon subalit ibayong sarap ang dulot noon para sa kanya. Lalong lumalakas ang ungol ni Andrei.

                   "Aaaaaahhh....sige pa! Isubo mo ang titi ko....aaaaahhhh....ang galing mo bata!" halos mabaliw sa sarap si Andrei. Nasisiyahan siya sa isipin na isang batang lalaki ang sumususo sa kanyang burat. Mas masarap sa pagsuso sa kanya ni Rupert. May kakaibang sensasyon siyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Mas nakakadarang ang init na dulot ng bagong makamundong karanasan.

                   Patuloy lamang sa pagsuso ng titi ni Andrei si Popoy. Taas-baba ang kanyang ulo. "Aaaaaahhhh................sige paaaahhhh....ang sarp ng ginawa moooooooooooooooohhhh....wag mong ititigil yaaannnnnnnnn." ungol ni Andrei. Sinunod naman ng batang lalaki ang kagustuhan ng binata. Hanggang sa hawakan ni Andrei ang ulo ng bata saka mabilis na kumadyot sa bibig nito. Alam niyang hindi nito kakayanin ang kahabaan ng kanyang tit kaya hindi niya isinasagad. Hindi katulad ni Rupert kapag ginagawa niyang kantutin ang bibig nito.

                   Ilang minuto pang paglabas masok ng kargada ni Andrei sa murang bibig ng batang lalaki ng maramdaman niyang malapit ng lumabas ang naiipon niyang katas. Pabilis ng pabilis ng pabilis ang pagkadyot ni Andrei. "Aaaaaahhhh...malapit na ako.....aaaayaaaann naaaa aaahhhhhhh!" agad na inilabas ni Andrei ang kanyang kargada saka mabilis na binayo iyon sa harap ng bata. "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

                   Sunod-sunod na tumalsik sa matipunong dibdib ni Andrei ang masaganang katas. Maputi at malapot ang kanyang dagta na kumalat sa katawan niya. Tuwang-tuwa naman si Popoy sa nakitang pagbulwak ng katas ng kanyang Kuya Andrei. Ang dami-dami noon at parang ang sarap-sarap. Hindi nakatiis si Popoy. Agad niyang dinukwang ang titi ni Andrei at isinubo ang patuloy pa rin sa pag-agos ng katas.

                  "Aaaaaaaaaaaahhhhhhh." ungol ni Andrei. Nagulat man sa ginawa ng batang lalaki. Hinayaan na lamang ni Andrei na sipsipin nito ang natitirang katas sa kanyang ari. Napapa-iling na lamang ang binata sa naganap sa kanila ng lalaki. Ganoon na ba siya katakam sa pakikipagtalik na kahit isang batang lalaki na nagnanasa sa kanyang katawan ay hahayaan niya?

                  "Kuya, ang sarap naman po ng alaga nyo tsaka ng gatas nyo." nangingiting wika ni Popoy. "Pasensya na po kayo ah...sarap nyo kasi eh." hinging paumanhin nito sa ginawang kapahangasan.

                   "Ayos lang 'yon. Pero sana wag na munang mauulit. Bata ka pa." "Opo.!" ginulo ni Andrei ang buhok ng bata. Nakahinga siya ng maluwag at tila naibsan ang nadaramang pagsisi sa pangungunsiti.

                  Subalit dala marahil ng kapusukan nilang dalawa. Hindi nila namamalayan ang isang pares ng mata na naging saksi sa kanilang ginawa.

                   "Mmmm, huh!" tawag pansin nito sa dalawa. "Tapos na ba kayo?" wika nito.

                   Napabalikwas si Andrei ng bangon dala ng pagkagulat.

                   "Kuya, isang lambana!" si Popoy sabay turo sa isang maliit na nilalang na lumilipad sa harapan nila.

                   "Tama ka dun pilyong bata!" lumapit ito kay Popoy saka pinitik ang ilong. "isa nga akong lambana. Ako si Vino." paikot-ikot itong lumipad sa buong kabahayan.

                     'Teka anong ginagawa ng isang lambanang katulad mo dito?" sabad ni Andrei. "Di ba naninirahan kayo sa kanlurang bahagi ng lupain ng Reyalberuh. Sa kagubatan ng bansang Domina, ang Mahiwagang Kagubatan ng Altare." pagsasalaysay ng lalaki.

                     "Magaling! Hindi ka lang pala matipuno..." saka lumapit sa dibdib ng binata. Naroroon pa ang nagkalat na katas nito na umaagos pababa sa may bandang pusod. Gamit ang maliit na daliri, kumuha ito ng ilang patak ng katas ni Andrei saka tinikman. "hmmmmm, masarap ka rin pala."                     Namangha si Andrei sa ginawa ng lambana. Napangiti siya sa kadahilanang, mukhang pati ang maliit na nilalang na ito'y titikim rin sa kanyang kargada. Natatawa si Andrei sa kanyang iniisip.

                    "Tama ka sa mga tinuran mo lalaki." anas ng maliit na tinig ni Vino. "galing nga ako sa malayong lugar ng Altare. At dito ako sa lugar nyo napadpad."

salaysay nito.

                    "Teka bago ka magkuwento, magbibihis lamang ako." si Andrei.

                     Tinungo ni Andrei ang malaking tokador sa gawing kanan kaliwa ng higaan. Pumili siya ng damit kapagdaka'y isinuot.

                     "Sino naman 'to?: tanong ni Vino na kasalukuyang nasa matipunong dibdib ni Rupert. Animo'y nasa parke ito sa klase ng paglalakd nito sa dibdib ng binata. Nang hustong makalapit sa mukha'y binistahan nito ng maigi ang lalaki. "Hmmmm...maamo ang mukha.....subalit malayo naman sa mukha ninyong dalawa para maging kapatid ninyo." pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanilang tatlo.

                     "Hindi kami magkakapatid ni Kuya Andrei...ulila na ako kaya inampon na lamang ako ng nanay ni Kuya ANdrei. Si Kuya Rupert naman ay kaibigan ni Kuya Andrei." sagot ng batang lalaki.

                     "Ano palang nangyari sa kanya?" tanong muli ng lambana lumipad ito patungo sa isang lamesita. Nang makita ang bimpo na naroon ay ginawa itong upuan.

                     "Sinalakay ang aming bayan ng mga di kilalang mga armadong nilalang."panimula ni Andrei. "teka nga pala, ang alam ko ikaw ang dapat magsalaysay kung bakit ka napadpad dito sa aming lugar." biglang bawi ni Andrei sa pagkukuwento ng mga naganap sa kanilang lugar.

                     "Oo nga pala..."umayos muna ng upo ang lambana. " Ako si Vino, ang prinsipe ng kaharian ng Altare. Napadpad ako dito sa inyong lugar dahil katulad ng nangyari sa inyong lugar. Sinalakay din ang aming kaharian ng mga nilalang na hatid lamang ay kasawian sa mga nilalang na tahimik na namumuhay." panimula ng lambana. "Inatake ang aming kaharian ng kampon ni Douarga. "

                     "D-Dourga!"

                     Napalingon silang tatlo sa pinaggalingan ng tinig na biglang sumabad sa usapan.

                     "Rupert!"

                     "Kuya Rupert!"

                     Mabilis na nilapitan ng dalawa ang nagkamalay na, na lalaki. Agad na inalalayan ni Andrei si Rupert na makaupo ng maayos. Isinandal nito ang likod ng lalaki sa dingding. Habang tangan naman ni Popoy ang isang baso ng tubig. Bakas sa mga mukha ng dalawa ang labis na tuwa dahil may malay na ang lalaki. Bagaman halata pa rin ang labis na pag-aalala. Hindi pa rin kasi lubos na naghihilom ang mga tinamong sugat nito.

                    "Binanggit mo ba ang katagang Douarga?" saad ulit ni Rupert.

                    "Huwag ka muna magsalita Rupert dahil baka mabinat ka." puno ng pag-aalala na wika ni Andrei.

                    "Oo nga Kuya Rupert." sang-ayon naman ni Popoy.

                    Nakita naman ni Vino ang labis na pagmamahal ng dalawang lalaki sa bagong malay na lalaki. Natuwa siya sa napagmamasdang senaryo. Bilang isang prinsipe ng isang kaharian, isa itong nakakaligayang tanawin na bagama't hindi niya nasasakupan ang tatlo. Ang ipinapakita nitong kabutihan sa isa't isa'y isang malaking bagay para sa kanya upang matutuhan niya maigi ang halaga ng buhay at kung paano mapaglilingkuran ng buong kahusayan ang kanilang kaharian. Kahit pa alam niya sa sarili na malabong mabawi niya ang kanilang palasyo at ang Altare dahil mag-isa lang siya.

                     "Lumayo kayong dalawa sa kanya." anas ni Vino habang papalapit ito sa tatlo. "Lumayo muna kayong dalawa kay Rupert." wika pa nito. Nagtataka man ay sumunod naman ang dalawa sa kagustuhan ng lambana. Mula sa isang maliit na lalagyan, dumukot ito doon ng buhanging kulay ginto saka umusal ng isang dasal na hindi nila maintindihan. "Oh vento, ascolta la mia richiesta, la forza e la capacità di possedere. Guarire le ferite delle creature, il tuo posto sarà piangere!" isinaboy ni Vino ang hawak na fairy dust sa buong katawan ni Rupert. Ilang sandali lang ang lumipas, nagliwanag ang buong katawan ng binata saka nagsimulang maghilom ang bawat sugat ni Rupert sa katawan.

                      "Bilang isang lambana, maykakayahan kaming magpagaling ng anumang masamang elemento sa katawan ng sinuman."pagpapaliwanag nito dahil nakikita niyang namamangha ang mga naroroon na nakasaksi sa ginawa niya.

                      "Salamat..." si Rupert, hindi niya mabigkas ang pangalan nito dahil hindi niya batid.

                       "Vino."

                       "Salamat, Vino. Maraming salamat." taos sa puso na wika ni Rupert. "sandali, kung hindi ako nagkakamali sa narinig ko ng magkamalay ako, sinalakay ang kaharian ninyo ng kamapon ni Douarga." napahinto ito sa sasabihin, wati'y tinitimbang ang kaalaman nalalaman. "Kung tama ako sa hinala, ang sinasabi mong Douarga ay ang matandang ermitanyo sa hilagang kabundukan ng Domina, ang Nanase."

                      "Tama ka sa iyong tinuran...siya nga at wala ng iba."nagtiim ang bagang nito sa tinuran. "Ang matandang ermitanyo na nagmamay-ari ng isang dragon. Noong una'y inakala namin na isang alamat lamang ang kuwento na iyon hanggang sa maranasan ng aming kaharian ang bagsik nito. Wala kaming nagawa kahit pa man sinubukan naming lumaban."

                      "Kuya Andrei, sa tingin mo po ba... ang pangkat na naminsala sa atin at kasamahan ng pangkat na sumalakay sa kaharian ni Prinsipe Vino ng Altare?" inosenteng tanong ni Popoy.

                      "Maaaring tama ka doon Popoy, marahil kahit ang pangkat na sumalakay sa aming nayon ay kasapakat din." si Rupert.

                      "Subalit anong dahilan nila?" si Andrei.

                      "Ayon sa nalaman buhat sa mga matatandang lambana na kaanib sa konseho ng Fiore, marahil iyon daw ay pakana ng mga sumasalungat sa pamamalakad ng kasalukuyang Reyna." si Vino.

                     "Isang coup!" anas ni Rupert. "At sinisimulan nila iyon sa mga bansa na mamaaring maging sagabal sa kanilang mga plano!" patuloy ni Rupert.

                     "Ngunit kung isa nga coup d'etat, papaanong nadamay ang lugar namin." sabad ni Andrei. Isang maliit na nayon lamang ang kanila at walang malakas na pinuno ang naninirahan doon na maaaring sumalungat sa kagustuhan ng nagpapasimula ng kaguluhan.

                      "Maaring wala nga Andrei...subalit, hindi marahil lingid  sa saiyo na ang alkalde ng bansa na sumasakop sa maliit na nayong ito'y matapat na naglilingkod sa mahal na reyna." tugon naman ni Vino. "At si Lady Theresa ay isang malaking balakid upang ang kanilang gustong mapahinuhod sa kanilang kagustuhan. At ang paglikha ng kaguluhan sa nasasakupan nito'y isang mabisang paraan upang mapabagsak ang alkalde. Isa pa, hindi magiging mahirap para sa kanila iyon dahil ang taong-bayan mismo ang gagawa ng hakbang sa oras na hindi na matugunan ni Lady Theresa ang mga hinaing ng mga mamamayan." matalinong pagsasalaysay ni Vino.

                      Mahabang katahimikan.

                      "Andrei! Andrei!" malakas na tawag ng sinuman sa labas ng tirahan nila Andrei. Mabilis na tinungo ng binata ang bintana upang alamin ang pakay sa kanya ng tumatawag.

                      "Ano ho yon, Tandang Emong?" tanong ni Andrei ng mapag-alaman ang taong tumatawag sa kanya. Ang matandang kapitbahay nila. Mabuti naman at naging ligtas ito sa naganap paglusob sa kanila ng masasamang loob.

                      "Nagkakagulo ngayon sa plaza dahil ang mga mamamayan ng bansa ay nagwewelga ngayon sa harapan ng bulwagan ni Lady Theresa." salaysay nito sa pagitan ng mga malalalim na paghinga. "At nakita ko ang inay mo na naiipit sa kaguluhan." pagpapatuloy nito.

                      "Ho!"

                      Walang ng inaksayang panahon. Hindi na nagawang ayusin ang sarili'y mabilis na tinakbo ni Andrei ang daan patungo sa plaza na siyang punong komersyo ng kanilang nayon.

                       "Maraming salamat po sa balita." hinging pasasalamat ni Rupert. "Maiwan po muna namin sa nyo si Popoy." saad nito. "Vino, tara na!" Saka agad na rin nitong sinundan ang papalayong binata. Nasa hulihan naman ang prinsipeng lambana.

                       Habang nasa daan hindi mawari ni Andrei kung bakit nadadamay ang kanyang pamilya sa kaguluhang nilikha ng ilang matataas na opisyal sa konseho ng kaharian ng Fiore. Ang kasakiman ng mga ito sa kapangyarihan ang nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Marami na rin ang nagbubuwis ng mga buhay dahil sa walang awang pananalasa ng mga pangkat na marahil ay tapat na naglilingkod sa pinuno nito na may adhikaing pabagsakin ang reyna. Subalit ano kaya ang ginagawa ng kaharian ng Fiore sa mga kaguluhang ito? Batid kaya ng Reyna na may mga gumagalaw sa labas ng palasyo upang maalis siya sa pamumuno ng buong lupain? Hindi ba nito nalalaman na isa-isa ng inaalis ang kanyang matatapat na konseho.?

Naging malalim ang pag-iisip ni Andrei habang binabagtas ang daan patungo sa plaza kung saan naroroon ang kanyang mahal na ina. Na kasalukayang naiipit sa anumang kaguluhan na nagaganap doon. Hindi halos namalayan ni Andrei na nakasunod sa kanya ang dalawa, sina Rupert at Vino.

                      "Andrei!" tawag pansin ni Rupert. "Andrei!" sa pangalawang tawag ni Rupert ay wala pa ring pagbabago sa anyo ni Andrei. Mistula pa rin itong tulala sa lalim ng pag-iisip

                      "Andrei!"

                      "Ah-aaah!" napahinto bigla si Andrei ng biglang bumulaga sa harapan niya si Rupert.

                      "Wag kang magpabigla-bigla, Andrei....oo't alam natin na maaaring napapahamak na ang nanay natin pero hindi ibig sabihin na basta-basta na lamang tayo susugod ng walang pag-iingat." saway nito sa lalaki.

                     "Tama ang tinuran ni Rupert, mas lalo lang natin dadagdagan ang suliranin kung hindi tayo mag-iisip, Andrei." sang-ayon naman ni Vino. Saka mabilis itong lumipad pataas.

                      "Patawad...nais ko lamang mailigtas ang ating ina. Minsan ko ng hindi nagawa iyon kaya sana sa pagkakataong ito, mailigtas ko na siya. Na hindi ko nagawa kay itay." wika ni Andrei.

                      "Pareho lang tayo ng ninanais, Andrei. Hindi man ako tunay na anak ng mga magulang mo subalit itinuring nila akong hindi iba. Kaya gusto kong suklian ang kabaitang iyon."saad ni Rupert. "Sa pagkakataong ito, gagawin natin iyon ng sabay at magtatagumay tayo!"

                      "May usok na nagmumula sa gawing iyon....kung magmamadali tayo, wala pang isang oras ay mararating na natin ang plaza." agad na wika ni Vino matapos ang ginawang pagsisiyasat.

                      Sabay na tumango ang dalawang binata at mabibilis ang mga hakbang upang agad na makarating sa plaza. Bitbit ang isang bagong damdamin na nadarama nila simula sa oras na iyon. Sa bawat pagsubok ng buhay, magkasabay nilang susuungin at tatahakin ang anumang balakid at panganib na maaaring humadlang. Na sa bawat tagumpay ay sabay nilang lalasapin at ang bawat pagkabigo'y sabay silang babangon at muling susubok gaano man kahirap upang makamit ang isang banga ng ginto sa dulo ng bahaghari pagkatapos ng bagyo.

Itutuloy.......

The Elements, Legend Begins (Part 9)


By: Neji Hyuuga


Sa pasilyo ng kaharian ng Fiore, isang madilim na bahagi bunga ng naglalakihang haligi.            

               "Anong balita sa mga planno natin?" tinig iyon ng isang lalaki na nagkukubli sa likod ng isang malaking haligi. Madilim ang bahaging iyon kung kaya walang pagkakakinlanlan ang nilalang na iyon.
                "Sa lahat ay umaayon sa inyong mga plano, Kamahalan." wika naman ng isang matapat na alagad. Sa sout nitong kapa ay mababatid na ito'y isang mandirigma na kabilang sa Terra Knights. "Sa pangkasalukuya'y tinutugis na ng ating matatapat na alagad ang mga maaaring sagabal at balakid sa inyong dakilang adhikain." pagpapatuloy pa nito.

                Napangisi ang nilalang sa dilim sa napakinggang turan ng mandirigma. Kaunting panahon na lang at mapapasakamay na niya ang kanyang pinapangarap, sambit nito sa sarili. "Maaasahan kang talaga.!" papuri nito sa kausap.

                "Karangalan ko ang mapaglingkuran kayo." taos sa pusong pasasalamat ng mandirigma sa tinanggap na papuri.

                 "Ginoo?" nagtatakang tanong ng isang aliping babae sa mandirigma. "Sino ho ba ang kinakausap ninyo riyan?" wika pa nito.


                 "Ha-ah! wala naman....may iniisip lamang ako." ganting wika ng mandirigma. "Teka! ano bang ginagawa mo rito sa pasilyong ito, alipin!" bulyaw nito.

                 "Na-napadaan lamang po ako. Sige ho, maiwan ko na kayo riyan." napatalilis ito sa takot na baka masamain ng ginoo ang kanyang pagtatanong.

                  Pinakiramdaman ng lalaki ang presensya ng kausap. Wala na rin ito doon. Marahil nakuha agad nitong makaalis bago pa man mapansin sila ng alipin. Napapailing na lamang ang mandirigmang Terra sa pangyayari. Subalit bakas sa mukha nito ang labis na pananabik sa araw na maisasakatuparan nila ang kanilang mga balakin.                                    Naging mabilis ang pagbulusok ni Stefan. Anumang sandali ay tatama ang kanyang katawan sa lupa. Kinakailangan niyang makagawa ng paraan kung hindi maaring maging katapusan na niya iyon. At batid niya sa sarili na hindi dapat doon humantong ang lahat ng kanyang pinaghirapan upang maabot ang posisyon niya ngayon. Bilang isa sa mga itinuturing na magigiting na mandirigma sa buong kapulungan ng mga knights hindi lamang sa kinaaaniban niyang pangkat. Isang magiging katawa-tawa kung ang magiging dahilan ng kamatayan niya ang ang pagkahulog dahil sa nawalan ng balanse at hindi sa isang makabuluhang labanan.

                 "Ya!!!" gamit ang sariling lakas, nakagawa siya ng paraan upang kahit papaano ay mabawasan ang momentum ng kanyang pagbagsak. Subalit hindi iyon naging sapat upang hindi siya magtamo ng pinsala sa kanyang sarili. Hindi na inalintana iyon ni Stefan. Kahit pa nananakit ang buo niyang katawan dahil marahil sa may ilang buto niya ng maaaring nabali bukod pa sa bubog niyang katawan. Isa pa ang unti-unting nauubos niyang enerhiya. Mabilis ngunit maingat pa rin na tumayo sa Stefan subalit huli na para sa kanya na makatakas. Naririto at pinaliligiran na siya ng mga taong humahabol sa kanya. Hawak-hawak ang mga naambang sandata na punong-puno ng nakamamatay na lason.

                  "Itigil mo na itong walang saysay mong pagpapahabol, Soaring Pheonix!" anas ni Voura. "Pinapagod mo lang ang sarili mo!"

                  "Tapos ka na ba?!"

                  "Huh!"

                  "Pheonix Blast!" paikot na iwinasiwas ni Stefan ang kanyang sandata na lumikha ng isang malaking bilog kasabay ng sunod-sunod na pagsabog sa sinuman mahagip ng alab. Agad na tinupok ng alab ni Stefan ang mga alagad ni Voura. Tanging mga abo na lamang ang natira sa mga ito. Natakpan ng makapal na alikabok ang buong paligid. Sa pagkakataong iyon muling nakapagtago si Stefan. Mula sa kanyang kinaroroonan nakikita niya ang inuubong si Voura. Magaling nga rin ito dahil kahit papaano ay nagawa nitong maiwasan ang kanyang atake. Subalit higit pa roon ang inaalala niya. Patuloy ang pagdurugo ng kanyang sugat. Isa pa nararamdaman niyang unti-unti ng kumakalat ang lason sa buo niyang katawan. Nagsisimula ng mamanhid ang mga kalamnan niya.

                   "Lintik!" asik ni Voura. Wala siyang makita sa kapal ng usok. Malamang na natakasan na naman siya ng lalaki. Mataman niyang pinakiramdaman ang paligid. " He he he....kung sa tingin mo makakatakas ka, Soaring Pheonix! Nagkakamali ka!" nilinga-linga nito ang paligid. Isang punongkahoy ang agad na tumawag ng kanyang pansin. Napangisi si Voura.

                    "Alam mo...kung sumuko ka na lang agad...di sana, hindi ka na nahirapan at nasugatan pa." nakakalokong paglilitanya ni Voura.

                    Agad na natunugan ni Stefan ang ibig ipakahulugan ng lalaki. Sinipat niya ang kanyang ang paligid. Kinabahan siya ng makita ang mga bakas ng kanyang dugo. Maaaring maging palatandaan iyon upang mabisto ni Voura ang kanyang kinaroroonan. Maingat niyang sinipat ang kalaban.

                    Wala.

                     Muling nagkubli si Stefan sa katawan ng punongkahoy.

                    "Huli ka!" sigaw ng lalaki.

                     Mula sa taas ay napatingala si Stefan. Mabilis ang pagsalakay sa kanya ng kalaban. Hindi na siya makakaiwas pa. Gamit ang nalalabing mga lakas. Sinalubong ni Stefan si Voura sa ere. Nagtagis ang kanilang mga sandata. Mabilis ang mga palitan ng kani-kanilang mga atake. Bilang isang batikang assassin, nagagawang sabayan ni Voura ang bilis at lakas ni Stefan. Subalit batid ni Voura na nagagawa lamang niya iyon dahil sa epekto ng lason. Sa kabilang banda, nahihirapan ng huminga si Stefan. Masyado ng kumalat ang lason sa buo niyang katawan. Kailangan na niyang gumawa ng paraan.

                   Patuloy ang pagtutunggali ng dalawa. Hanggang sa isang mabilis na atake ang pinakawalan ni Stefan. Biglang nawalan ng balanse si Voura na agad sinunggaban ni Stefan ng pagkakataong masukol ang lalaki.

                  "Haaaaaaaaaaa!!!!" si Stefan.

                  Blag!

                  Tumalsik ang katawan ni Voura sa isang puno. "Aaaaarrrhhkkk!" sumuka ito ng dugo. Subalit hindi pa man nakakabawi sa tinamong pinsala buhat sa magiting na Pyrus Knight. Paparating na ulit si Stefan at isa muling atake ang pinakawalan.
                  "Tapos ka na!" magkaalinsabay na wasiwas ni Stefan sa sandata na lumikha ng malaking pinsala kay Voura. Napamulagat ang mata nito hanggang unti-unti ng nanghina. Walang buhay na bumagsak sa damuhan si Voura.

                    Tila naman nabunutan ng tinik sa lalamunan si Stefan. Habol-habol ang hininga'y nanghihina itong bumagsak sa lupa paharap sa walang buhay na kalaban.

                     "Magaling ka nga talaga!" tinig iyon ng isang lalaki mula sa likuran ni Stefan.

                      Akmang babangon pa sana si Stefan subalit mabilis na nakakilos ang may-ari ng boses. Gamit-gamit ang isang maitim na usok. Nagawa nitong masukol ang binatang mandirigma ng Pyrus.. Binalot ng maitim na usok si Stefan na nagmumula sa isa sa mga singsing na sout nito. Nabitiwan niya ang kanyang sandata sa akmang pagpigil sa patuloy na pagsalukob sa kanya ng maitim na usok. Anumang pagpupumiglas na gawin niya ay walang magawa dahil unti-unti na siyang tinatalo ng lason. Bukod pa sa ginwa niyang pakikipagtunggali kanina kay Voura na mas lalong nagpabilis upang manghina siya.

                      "Wag ka mag-alala...hindi ka mamamatay sa lason ni Voura. " panimula nito. " Ang itim na usok na nakabalot sa iyo ay may kakayahang kakayahan magtanggal ng anumang masamang elemento sa katawan mo." pagpapatuloy nito habang matamang pinagmamasdan ang nagpupumiglas na lalaki. " Isa pa, ang utos sa amin ay dalhin ka ng buhay. Malaki ang magiging pakinabang mo sa samahan."

                      "Hinding-hindi ako sasama sa samahan n-nyo!" kahit nanghihina na'y nagawa pa rin niyang tumanggi sa winika ng lalaki. "Sa oras....na makaalis ako dito! Isusunod kita sa kasama mo!"
                     "Hahahaha!...wag mo akong ipapares kay Voura!" nangangalit na saad nito. "Ako si Zakhar, isa sa mga kinatatakutang dark caster ng lupain!"pagpapakilala nito.  "Isa pa sa kalagayan mo, magagawa kitang paslangin kung gugustuhin ko!"

                     Tumino kay Stefan ang pangalan ng lalaking nakabihag sa kanya sa kasalukuyan. Ito marahil ang matunog na dark caster na si Zakhar Rassputin. Mula sa pamilya ng mga Rassputin na kilala sa mga mahikang itim na gumagamit ng buhay na tao bilang sakripisyo. Kabilang ang angkan nito sa sumama sa unang digmaan na naganap maraming taon na ang nakalipas sa lupain ng Reyalberuh. Subalit anumang lakas at sama ng mga salamangkang tanging ang pamilya nito ang nakakaalam ay nagawa itong magapi ng Cirkulo Mystico, ang kapulungan ng mga wizard at mages ng tatlong bansa, ang Cephiro, Zamorakia at Lunar. Hanggang sa matapos ang nasabing digmaan. Wala ng impormasyon ang naitala patungkol sa angkan nito. Karamihan sa mga iyon ay teyorya na lamang. Subalit heto ang isang buhay na patuto na may mga nabubuhay pang mga nilalang buhat sa masamang angkan ng Rassputin. Agad na nagkaroon ng kunklusyon si Stefan sa mga nagaganap na iyon. Subalit minabuti niyang sarilinin muna iyon.
                     "Ano bang kailangan nyo sa akin?!"

                      "Ako wala, subalit ang aming pinuno ang nag-utos na dahil ka namin sa kanya ng buhay." wika nito. "Ngunit, kapag nagpatuloy ka sa walang saysay na pagtatanong at hindi manahimik. Maaring ako man ay magkaroon ng pangangailangan sa iyo." nakakalokong wika nito.

                      "Aaaaagggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" patuloy na pagpupumiglas ni Stefan. Kung magagawa lamang niyang makaalpas sa itim na usok. Ngunit tanging sa natitira na lamang niyang lakas siya umaasa dahil sa nabitiwan niya ang kanyang mga sandata.

                     "Talaga nga hindi ka lang mahirapan pakiusapan. Matigas din ang ulo mo!" naiinis ng wika ni Zakhar. Mabilis itong lumapit sa lalaki na hindi man lang inihakbang ang mga paa. "Itong sayo!"

                     "Uh!" napaigik sabay ubo si Stefan ng dumapo sa katawan niya ang siyang suntok ni Zakhar.

                      "Pero teka, sayang naman ang gandang lalaki mo kung bubugbugin lamang kita." nakangising wika nito na tila ang kung anong kakatuwang binabalak. "Envuelva ambiente sin humo casera." agad na binalot ng isang makapal na itim na usok ang buong paligid. Tanging ang nakikitang liwanag ni Stefan ay ang kanilang kinalalagyan.

                       "Papaano ko ba sisimulan." anas ni Zakhar. Kasunod noon ay ang malakas na halakhak na bumingi sa buong paligid. "Dito!" marahas na hinablot ng lalaki ang balute ni Stefan sa kanang balikat. Nanlaki ang kanyang mga mata ng mapagmasdan ang mabibilog na kalamnan ni Stefan. Sa taglay na kakisigan niyon ay nagsimulang maglaway si Zakhar.

                       "Anong ginagawa mo!" si Stefan.

                       "Wag ka mag-alala, bago ka pakinabangan ng aming pinuno. Maaaring sa ngayon, ako muna ang makinabang sa iyo." kasabay ang isang nakakalokong ngisi ni Zakhar. Bahagya pa itong lumapit sa binata. Inilapit ang mukha sa hubad na balikat at agad iyong hinalikan. "Aaaaahhhh....balikat mo pa lang ay ubod na ng sarap, mandirigma.

                        Ibayong kilabot ang nadama ni Stefan sa ginawi ng lalaki. Dahil na kalapit na ito sa kanya. Noon niya napagmasdan ang mukha nito. Halos ay kasing-edad lamang niya ang lalaki ayon sa pagmumukha nito. Nawala sa pangingilala si Stefan  ng muling dumantay ang labi ng lalaki sa kanyang braso. Naglakbay ang labi at dila nito mula sa kanyang braso papunta sa kanyang kilikili.

                         "Uuuummmhhhhh...ang bango naman ng kilikili mo." papuri nito habang ninanamnam ang bahaging iyon ng lalaki.

                         Napapikit si Stefan. Ngunit saglit lang dahil tumigil ang lalaki sa ginagawa. Nahuli nitong nakapikit ang bihag.

                          "Masarap ba?"

                          Napadilat si Stefan subalit hindi siya tumugon. "Pano kaya kung ito naman....!" biglang hinablot nito ang baluteng bumabalot sa makisig na dibdib ni Stefan. Mas lalong naglaway si Zakhar sa nakahaing katawan ni Stefan. Hindi niya akalain na ganito kaganda ang ikinukubli ng tila naglalagablab na balute ng lalaki. Ngayon lamang siya nakakita ng ganito kakisig na katawan ng lalaki. Halos lahat ng kanyang naging biktima ay walang sinabi kung ikukumpara sa katawan ng kasalukuyang bihag niya. Bilang isa sa mga natitirang miyembro ng kanilang angkan. Pinag-igi niyang pag-aralan ang lahat ng mahika ng kanilang angkan. At isa na si mga pinaghuasay niya ay ang mga sealing at entangling spell. Dahil maari niyang mabihag ang sinumang lalaki na gugustuhin niyang matikman. Noon pa man ay may pagtatangi na siya sa kapwa niya lalaki. At ngayon nga niya lubos na ipinagpapasalamat sa angkan ang pagkakaroon ng ganoong uri ng mahika. Nagamit niya sa masasabing tama para sa kanya ang potensyal na lakas ng mahika.          

                         Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Zakhar, pagkakataon na niya iyong makatikim ng ubod sa sarap na putahe. Agad niyang sinunggaban ang mala-munggong utong ni Stefan.

                        "Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh....!!!!!!!!!!'" hindi na nagawang pigilan ni Stefan ang kanyang ungol. Ang init sobra ng labi at dila ng lalaking may bihag sa kanya. Napangisi naman ang lalaki na patuloy lang sa paglasap sa matipunong bisig ng mandirigma. Paminsan-minsa'y marahan kinakagat-kagat ang utong ng lalaki. "Aaaaaahhhh...sobrang sarap n'yan.

                        "Ngayon lang ako nakatikim ng katulad mo kaya...talagang susulitin ko ang pagkakataong ito." wika ni Zakhar sa sarili habang patuloy na ninananam ang katawan ni Stefan. Ngunit agad na nangamba si Zakhar. Isang malakas na enerhiya ang ngayo'y papalapit sa kinaroroonan nila.

Itutuloy..............

The Elements, Legend Begins (Part 8)

By: Neji Hyuuga


Mabilis ang pagtakbo ni Stefan palayo sa kanilang tahanan. Kinakailangan niyang makalayo sa kanilang tahanan upang masiguro niya ang kaligtasan ng kanyang mga magulang. Agad siyang nagkubli sa isang punongkahoy ng marinig ang pagsabog na nilikha ng kanyang Blazing Twin Blade na atake. Habol-habol ang hininga'y kumapit siya sa katawan ng puno upang makabawi ng kaunting lakas. Sapat na ang layo niya sa mansyon subalit hindi pa iyon sapat upang matiyak niya ang tagumpay ng kanyang plano. Subalit hindi pa man nakakabawi ng kaunting lakas ay namataan na ni Stefan ang humahabol na mga kaaway.

            Napangiti si Stefan. Tagumpay ang kanyang plano. Natitiyak na niya ngayon na maililigtas niya sa panganib ang mga magulang niya. Sa narinig niyang tinuran kanina ng nagtatalong mga masasamang loob, siya ang pakay ng mga ito. Kaya nga gumawa siya ng diversion upang makaalpas sa mga ito. At isa ang kanyang Blazing Twin Blade attack na kumakatawan sa bilis at lakas na katangian ng mga atake. Magawa man itong iwasan ng mga tumutugis sa kanya hindi agad makakakilos ang mga iyon upang gumawa ng counter-attack o anupaman. Kaya naging sapat ang time of delayed para makalayo siya. Ngunit mabibilis nga marahil at hindi mga pangkaraniwang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan ang mga kalaban niya. Heto nga at nakasunod agad ang mga ito sa kanya.

           "Tsk!...kailangan mas mailayo ko pa sila" wika ni Stefan sa sarili.

            Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang mga kilos. "Ah." nang biglang dalawang palaso ang muntik na siyang mahagip. Mabilis naman niya iyong nailagan saka tumusok sa isang sanga. Nilingon ni Stefan ang mga tumutugis sa kanya na mas ikinamangha niya dahil nagawa rin ng mga ito na sabayan ang idinagdag niyang bilis.

            Mukhang hindi nga niya matatakasan ang mga humahabol sa kanya, wika ni Stefan sa sarili sa isip lamang.

            "Feiry Slash!" dalawang magkasunod na wasiwas ng kanyang espada at lumikha ito ng dalawang magkasunod na nagliliyab na lakas. Animo'y isang guhit lamang na nag-aapoy.

             Tatlong kalaban ang agad na tinamaan na kung saan unti-unting tinutupok ang mga katawan ng buhay nang bumagsak sa loob. Agad namang gumawa ng pag-atake ang pangkat ni Voura. Pinaulan nito ng mga patalim kabilang ang mga punyal, palaso at mga matutulis na bagay na tila pinalaking karayom si Stefan. Mabilis naman nakapagkubli ang lalaki sa malaking punong kahoy. Nang masiguro na wala ng anumang paparating na mga patalim ay sinipat niya ang mga nakatusok na sa katawan ng puno. Bukod sa matatalim ang mga iyon ay balot din ang mga ito ng lason.

            Delikado para sa kanya ang sitwasyon sa oras na matamaan ni magalusan siya ng mga iyon, pamuling sambit ni Stefan sa sarili. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang mabawasan ang panganib, pagpapatuloy niya.

            Kumilos ulit si Stefan palayo sa mga kalaban.

            "Ah!"

             Subalit bago pa man siya makakilos hindi niya napansin ang mabilis na bagay na paparating sa kanya. Isang punyal ang agad na tumama sa kanyang binti. Ikinagulat iyon ng lalaki kung kaya't namawalan siya ng balanse. Wala siyang makapitan kaya mabilis ang naging pagbulusok niya pababa.

            Samantala, wala pa ring malay ang dalawang binata habang masusing pinagmamasdan ng dalawang pares ng mata. Matapos ang madugong pananalasa ng mga masasamang nilalang sa kanilang nayon halos mangilan-ngilan na lamang silang naroroon. Kabilang na silang apat subalit sa kasamaang palad walang malay ang dalawa nilang kasama.

            "Anak, maiwan ko muna ikaw dito sa Kuya Andrei at Kuya Rupert mo." wika ng matandang babae, bakas sa mukha nito ang labis na paghihirap. Bukod sa masilayan ang kanyang mga anak na walang malay dahil sa mga tinamong sugat ng makipaglaban ito sa mga nilalang na iyon upang mailigtas sila. Duguan din ang kanyang puso sa pagkamatay ng kanyang kabiyak. "Kukuha lamang ako ng ating makakain." pagpapatuloy ng babae.

            "Opo...ako na pong bahala kina Kuya." tugon naman ng batang iniligtas nila Rupert at Andrei. Dahil sa naulila na rin ito, itinuring na ng ina ni Andrei na bunsong anak ang may sampung taong gulang na marahil na bata.

            "Oh, siya sige, Popoy. Ikaw na muna bahala rito. "ganting tugon nito na may kasamang ngiti. Ngumiti rin ang bata bilang tugon. Inihatid pa muna ng tingin ng bata ang matanda habang papalabas ito ng bahay. Patakbo namang tinungo ni Popoy ang bintana. "Maiingat po kayo!" sigaw ng bata habang kinakawayan ang matandang babae. Lumingon ang babae sabay kaway at ngiti sa lambing ng bata.

            Malayo na ang babae subalit naroon pa rin si Popoy sa may bintana. Minasdan niya ang buong paligid. Bakas pa rin doon ang mga pinsalang dinulot ng pananalasa ng pangkat ni Ator. Napaluha na lamang ang bata sa lahat ng mga nangyari sa kanila. Bagaman nalulungkot siya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Subalit natutuwa siya dahil higit kailanman ipinakita ng mga ito kung gaanu siya nila kamahal na hanggang sa ibuwis ang kanilang buhay ay gagawin mailigtas lamang siya. Isa pa, nakasumpong naman uli siya ng bagong pamilya na muling magmamahal sa kanya ng kasing katulad ng pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang mga dahilang iyon ay sapat na upang maging masaya siya at wag mawalan ng pag-asa sa buhay. Agad niyang pinahid ang mga dumaloy na luha sa kanyang pisngi. Mula sa kinaroroonan ay hindi na niya tanaw ang matandang babae. Sinipat niya ang dalawang mahimbing na binata na natutulog. Nilapitan niya ang higaan kung saan mahimbing na natutulog si Andrei. Saka kinuha ang bimpo na nasa may ulunan nito at marahan pinunasan ang maamong mukha ni Andrei.

             Habang pinupunasan ni Popoy ang lalaki. Mataman naman niya itong pinagmamasdan. Kahit sa murang edad niya, batid niya na may kakaiba sa kanya. Isa marahil na di pangkaraniwang  damdamin naipapakita niya sa mga lalaking katulad ng nasa silid na iyon. Nagkakaroon siya ng paghanga sa kanyang kapwa lalaki. At sa mga oras na iyon ay naliligayahan si Popoy na mapagmasdan ng maigi ang mga guwapong mukha ng mga bago niyang kuya. Bagaman wala siyang nakilalang kapatid dahil nag-iisa lamang siyang anak ng kanyang mga magulang.

              Pinagpatuloy ni Popoy ang ginagwang pagpupunas sa mukha ng binata. Habang pinagmamasdan ang kabuuan ng matipuno nitong katawan. Biglang nanuyo ang lalamunan sa napagmamasdang magandang tanawin. Napalunok siya. may kung anong pakiramdam ang lumukob sa katawan ni Popoy ng mga sandaling yaon. Inilapag niya ang hawak-hawak na bimpo sa tabi ng mangkok na may lamang maligamgam na tubig sa ginagamit upang basain ang telang ipinanlilinis nila sa katawan ng dalawang lalaki. Nang hindi inaalis ang paningin sa makisig na lalaki. Kapagdaka'y dahan-dahan at maingat na ipinatong ni Popoy ang kanyang kaliwang kamay sa malapad na dibdib ni Andrei. Dinama niya ang katigasan niyon. Mula sa dibdib, pinagapang ni Popoy ang kanyang mapangahas na kamay pababa sa pusod nito. Dama niya ngayon ang banayad na panghinga ng lalaki. Hindi pa makuntento ipinanasok niya ang kanyang munting kamay sa laylay ng suot nitong damit at muling pinaglakbay ang malikot niyang kamay sa matipunong pangangatawan ng walang kamalay-malay na binata. Hinaplos ni Popoy ang makinis at maskuladong katawan ni Andrei. Bagama't nasa murang edad pa lamang si Popoy alam niya ang mga nararapat na gawin sa oras na iyon. Lumapit pa siya ng kaunti sa tabi ng lalaki saka marahang itinaas ang sout nitong manipis na pang-itaas. Tumabad ngayon sa kanya ang nakakatakam na katawan ni Andrei. Ang mga nasa tamang lugar na bawat kurba ng mga kalamnan nito ay lalong nakaakit kay Popoy. Napangiti siya sa kanyang nasisilayan. Tuluyan ng nadarang si Popoy sa matinding pagnanasa at init ng katawan  ng sandaling yaon.

              Nag-init na ng husto si Popoy kaya't marahan siyang yumuko upang malasap ang sarap ng dalawang utong ni Andrei. Sinipsip niya ang kanang utong ni Andrei habang nilalapirot naman ng kaliwang kamay niya ang isa naman utong ng lalaki. Pinagsawa ni Popoy ang sarili sa bahaging iyon ng katawan ng binata. Salit-salitan niyang nilalaro, dinidilaan at nilalapirot ang dalawang ga-munggong laki na utong ni Andrei. Walang tigil niyang nilasap ang sarap niyon. Naroong kagat-kagatin nya pa ang mga iyon ahil sa panggigigil.

             Nang magsawa si Popoy sa dalawang utong ni Andrei, bumaba ang kanyang mga halik sa pusod ng lalaki. Dinunggol-dunggol ng dila niya ang malinis na butas na iyon. Halos nabasa ng laway ni Popoy buong katawan ni Andrei. Sarap na sarap siya sa nakaw na sandali.

             Nagbago ng puwesto si Popoy matapos niyang pagsawaan ang maskuladong katawan ni Andrei. Nangingintab ang mapalad nitong dibdib ng pagpasyahan niyang tigilan na ang pakikipaglaro sa utong ng binata. Marahan inalis ni Popoy ang manipis na kumot na nakatalukbong sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Ipinosisyon niya ang kanyang saril sa pagitan ng mga matipuno nitong hita. Muli ang nagnapalunok si Popoy ng mapagtanto ang bumubukol na harapan ni Andrei. Bakat na bakat iyon sa sout nitong manipis na pantalong pangtulog. Nanginginig man sa kanyang gagawin. Dahan-dahang inilapit ni Popoy ang kanyang kamay sa nakabukol na harapan ni Andrei.

             Nang biglang makarinig siya ng ingay mula sa higaan ng kanyang Kuya Rupert.

Itutuloy...............

Thursday, April 3, 2014

LIPAT BAHAY


 #credit goes to the original author(s)


Sa bayan ng LANSING sa MICHIGAN kami ipinanganak ng aking bunsong kapatid na si weah at ako naman si TREVOR SMITH at ito ang aking kwento.
Namatay sa sakit na kanser sa dugo ang aming ina at iniwan kami ng aming ama noong nasa high school ako at kasalukuyang linebacker ng aming team sa LANSING secondary school.Marami ng naghihintay sa aking paglalaro sa unibersidad lamang ay sumama si daddy sa kanyang kalihim sa kanyang pinagtratrabahuang kumpanya at naiwan kami nina mommy at weah na hindi malaman kung saan kukuha ng ibabayad sa aming inuupahang bahay.Mabuti na lamang at napakabait ng aming kapitbahay na si mr. thompson at binigyan nya ako ng trabaho sa kanyang maliit na konstraktyon hardware bilang katu-katulong.
Nang mamatay si mommy ay napilitan kaming lumipat ni weah sa isang apartment na mas malapit sa aking trabaho at kanyang paaralan limang taon ang aming pagitan ,Namana ko sa aking ama ang aking malaking pangangatawan at si wea naman ay sa aming ina na maliit kulay mais ang buhok at payatin kaya sa idad nyang labinlimang taon ay mapagkakamalan mong 11 anyos lamang sa mga normal na batang babae.Matalino si wea kahit maliit at payat kaya nangako ako bago namatay ang aming ina na hindi pababayaan si wea at handang ipagtanggol sa ano mang panganib.
May mga nagugustuhan din akong mga babae sa aming paaralan noong ako ay naglalaro pa ng AMERICAN FOOTBALL subalit hanggang ligaw tingin lang ako Sa taas kung 6'6" at 290 lbs. na puro masel dahil sa aking pagiinsayo ay para lamang bata si wea kapag aking nakatabi sa paglalakad.kalimitan ay lagi syang nasa aking balikat noong buhay pa si mommy kapag napagod na sya sa kalalakad at pamamasyal sa malawak na parke sa aming lugar.
Halos tatlong bloke lamang ang layo ng aming lilipatang bahay subalit umarkila pa rin ako ng trak upang aking paglagyan ng aming ililipat na kagamitan si wea ang nagligpit ng lahat ng aming gamit at inilagay nya sa kahong aking nahingi sa bilihan ng alak na pawang matitibay.
Alam kung nagkaroon na rin naman sya ng kasintahan noong 13 hanggang 14 anyos sya bago namatay si mommy.at ako pa ang naghatid sa kanyan sa kanyang unang date ng kanyang boyfriend.at ako rin ang sumundo sa kanya ng umuwi.Hindi naman sa pagyayabang ay gwapo rin naman ako lamang ay napakamahiyain ko pagdating na sa babae agad akong nauutal at parang walang maisagot kapag kinakausap na ako nila lalo na ng mag cheerleader ng aming koponan.Kulot na kulay kayu ang aking buhok at kulay bughaw ang aking mga mata na pinarisan ng malapad na panga at matangos na ilong at maninipis na labi subalit ang aking pagiging mahiyain ang aking napakalaking kahinaan.
Si wea ang tagalagay sa karton at ako ang naghakot ng lahat ng aming kagamitan at halos abutin na kami ng gabi bago namin naibabang lahat sa sala ang aming mga gamit ,Iisang kwarto lamang ang aming inupahang apartment at sinabi kung sapat na sa akin ang matulog sa mahaba naming sofa at sya na ang gumamit ng nagiisang kwarto.
Hindi sya pumayag sa aking sinabi sa kanya ako raw dapat ang gumamit ng silid at kailangan ko raw makapagpahinga ng lubos dahil papasok na naman ako sa susunod na araw.at inihanda nya ang aking pampaligo at bihisan upang mawala raw ang sakit ng aking katawan nakita nya kasi kung gaano kabigat at karami ang aming gamit wala nangang malakaran sa sala dahil nakakalat pa ang mga karton at ilang gamit sa kwarto ,Gabi na at pareho kaming gutom at pagod pero nakapaghanda pa rin sya ng ham sandwich at softdrinks na aming magiging hapunan at ilang perasong gulay na lettuce.
Matapos kung maligo at makakain ay nagtuloy na ako sa nagiisang silid upang ilatag ang aking pagal ng katawan.
Narinig kung sya naman ang naligo at kung anu-anong hinahalungkat sa mga kahong nakakalat sa sala.at wala naman talaga syang lugar na mahihigaan dahil may nakalagay ding mabigat na kahon sa ibabaw ng sofa na nalimutan kung ilipat ng lugar.
Hating-gabi na ng maalimpungatan ako na may nakasandal sa aking dibdib at mahinang naghihilik ,Hubad ang aking pang-itaas at boxer brief lamang ang aking suot na pang-ibaba.nakadapa syang nakayakap sa akin at nadadaganan nya ng isang hita ang aking naninigas ng burat.Hindi ko malaman ang aking gagawin kung gigisingin ko ba ang aking kapatid o hahayaan ko na lamang na makatulog habang nakayakap sa akin.Lalong tumindi ang aking nararamdaman ng matantya kung nakasuot lamang sya ng aking kamisetang pang-insayo at manipis na bikini panty na nakalitaw na at naiipit sa aking balakang ang katambukan niyon.Noon ko lamang nalaman na may suso na pala si wea at hindi ko ito napapansin dahil laging maluluwag ang isinusuot na pang-itaas.
Lalo pang isiniksik ni wea ang kanyang katawan ng kumilos ako upang bumangon at magbate sa banyo upang mawala ang nararamdaman kung libog sa aking kapatid subalit ng magkamot sya ng tuhod ay nasanggi nya ang aking naninigas ng burat at lalo tuloy nag-ulol ang aking libog ng masamyo ko ang kanyang mabangong mahabang buhok na inililipad ng hangin galing sa aming bentilador summer kasi kaya mainit ang panahon.Hinawakan ko sya sa likod upang maiusod sa gilid ng kamang aming hinihigaan ng maramdaman kung hinahalikan nya ang aking dibdib at banayad na sinususo ang aking utong na parang batang nananaginip.
Napaungol ako sa sarap at kiliting dulot ng kanyang manipis na labiat naramdaman kung hinihimas naman ng kanyang kamay ang isa ko pang utong.at parang sadyang kinikiskiskis nya ang kanyang hita sa aking naninigas na burat napakasarap ng sensasyung dulot nya sa akin ,Nalimutan ko nang kami ay magkapatid sa libog kung nadarama lalo pa ng umangat sya ng paitaas at sinimulang halikan ako sa leeg at ngayon ay nakatapat na sa kanyang pagkababae ang kahabaan ng aking titi at banayad syang gumagalaw-galaw sa aking ibabaw.Tanging manipis na saplot nya at ng aking saplot ang namamagitan sa aming mga ari.
Nang maramdaman kung hinuhubad nyang dahan-dahan ang kanyang panty at ibinaba nya rin ang aking saplot sa pamamagitan ng kanyang paa kaya balat sa balat at laman sa laman na ngayon ang nagtatagpo sa aming pagitan ,Basa ang kanyang mainit ng hiwa tanda ng mas nalilibugan sya kaysa sa akin at iplit nyang ipinapasok ang aking malaking burat sa hiwa ng kanyang kiki.


Nararamdaman kung pilit nyang ipinapasok ang malaki kung burat sa butas ng kanyang kiki na kahit pa basa na iyon ay hindi pa rin makapasok-pasok ito.Kaya nagsalita na ako at tinanong sya kung bakit nya ginagawa iyon.
"Sorry trevor pero kailangan ko ito at alam kung kailangan mo rin kaya wag kang mag-alala okey lang sa akin ito ummmp".
Teka muna weah baby baka masaktan ka malaking di hamak ang aking burat sa braso mo at isa pa sigurado ka na ba sa gagawin mo ha"?
"Sigurado na ako at wag kang mag-alala matagal ng nabutas ang aking pagkababae sa mga laruang titi ni mommy kaya lang masyadong malaki ang ulo ng burat mo eh ayaw pumasok sa kiki ko ummmmp".
"Sige baby pero kailangang padulasin ko muna ng husto yang butas ng kiki mo hayaan mong kainin ko muna at kapag handa ka na ay ako na mismo ang magpapasok okey".
Dali-daling tumihaya si weah sa aking tabi at agad ibinuka ang makikinis nyang hita na mas malalaki pa ang aking braso ,Nakita kung may manipis na syang bulbol at halatang inayos nya ang pagkaka-ahit nito kung ano ang kulay ng kanyang buhok ay sya ring kulay ng kanyang bulbol napakagandang pagmasdan.
Marahan akong pumagitna sa kanyang mga hita at hinalikan ang kanyang magkabilang tuhod pababa sa kanyang hita,Napaangat ang kanyang balakang at humalinghing na para bang nasasaktan o nasasarapan sa aking ginagawa.Hanggang sa maabot ng aking bibig at dila ang kanyang nakabukang kiki na nangingintab sa tama ng liwanag na nagmumula sa lampshade na nasa aking tagiliran.
Napasambunot sya sa aking buhok at pilit na idinuduldol ang aking mukha sa kanyang harapan ,Kaya hinila ko ang kanyang katawang pababa at bumagsak ang kanyang dalawang binti sa lapag at agad akong lumuhod at sinimulang simsimin ang makatas na nyang hiyas.Mahina at pigil ang kanyang mga halinghing at ungol subalit para itong batingaw na tumitimo sa aking pandinig at pumapasok sa aking utak upang diktahan ang aking galaw sa kanyang ibabaw.
Nang bigla syang manginig at para bang nagdideliryo ang katawan nyang nakaangat na sa kama at sinisilip ang aking ginagawang pagpapala sa kanyang kiki.
"Trevs trevs ang sarap-sarap naman nyang dila mo sige kagatin mo ang aking mani at sipsipin mo ang aking katas trevs mamamatay na yata ako sa sarap ohhh".
Nanlulupaypay syang lumatag ang katawan sa ibabaw ng kama at parang hinahabol ang sunod-sunod na paghinga.tuluyan ko nang inalis ang aking brieg at dahan-dahan akong pumatong sa kanyang katawan.
"Wea baby sigurado ka ba sa ating gagawin kapag nangyari ito ay mababago ang ating pagtitinginan dahil hindi ito ginagawa ng magkapatid na tulad natin".
"Sinabi na sa akin ni mommy na kaya pala tayo iniwan ni daddy ay dahilang anak ka lamang ni daddy at anak naman ako ni mommy sa kanyang kuyang namatay sa giyera sa persian gulf inasawa pala ng kuya nya si mommy bago pa sila nagpakasal ni mommy at daddy at ayaw pumayag ni mommy na dalhin ka sa bahay ampunan ni daddy at kaya ka raw nyang palakihin bilang isang tunay na anak ayaw nyang sabihin ito sa iyo".
"Noon pa man ay alam ko na ito at ito ang palaging pinag-aawayan nilang dalawa.kaya hindi tayo magkadugo at noon pa man ay ikaw na ang gusto ko para bang ligtas na ligtas ako sa piling mo at tanging ito lamang ang paraan para hindi tayo magkalayo ang ibigay ang sarili ko sa iyo trevs at mahal na mahal kita".
Napatulala ako sa mga sinabi ni wea na hindi raw kami tutuong magkapatid pero hindi nagbago ang tikas ng aking burat lalo pa't nalaman kung wala pala kaming relasyon ni weah.itinukod ko ang aking siko upang hgindi ko sya madaganan at agad naman nyang hinagilap ang aking malabakal sa tigas na titi at ikiniskiskis nya iyon sa kanyang naglalawang biyak upang maging madali ang aking pagpasok.Marahan akong kumanyod upang maipasok sa napakasikip pa nyang butas,Para akong kumakantot ng bata lamang ay may mga suso na sya na kahit na maliliit pa ay tanda na ng isang ganap na dalaga at ang kanyang manipis na bulbol.
Dahil sa pinaghalong laway ko at katas nang kanyang kiki ay pumasok ng bahagya ang aking pinakaulo sa kanyang butas.Mainit iyon na parang may lagnat subalit malagkit ang gilid ng kanyang mga labi sa kiki.Napanganga sya ng tuluyan ng pumasok ang pinakaulo ng aking burat at napahalinghing sya ng mahina at binitiwan na nya ang aking sandata upang hayaan akong ibaong lahat ito sa kanyang kaloob-looban.Dahan-dahan unti-unti ang aking ginawang pagpasok sa kanyang napakasikip na lungga.
Parang sinasakal ang aking pakiramdam sa kanyang butas.Nakikita kung sumasama ang labi ng kanyang kiki sa tuwing huhugutin ko at muling ibabaon palalim ang aking tarugo.Iniangat nya ang kanyang ulo at sinipsip ang aking isang utong habang nilalaro naman ang isa pa .Patuloy ko syang binabayo ng marahan gusto kung namnamin ang ligayang dulot ng isang babaing matagal kung itinuring na kapatid.Nangangalahati pa lang ang aking 11 pulgadang haba ng burat ay para ng nagdideliryong muli si wea sa aking ilalim sumasasal ang malalalim nyang paghinga at para bang mahuhulog sa bangin ang pagkakakapit sa aking braso.Naramdaman kung dumulas at kumatas ang kanyang biyak at para bang hinihigop ang aking burat ng kanyang puking naglalawa ng katas.
"AHHHH TREVS ayan na naman ako ohhh ang sarap ng titi mo ohhh kantutin mo pa ako hanggang sa ako ay mamatay sa sarap ohhh".
Dahil sa pagpapalabas nya ng kanyang katas ay parang may butas pang bumukas sa kaloob-looban nya marahil ay ang kanyang matres umabot at pumasok sa loob ng kanyang matres ang aking burat mas mainit at masikip ang bahaging iyon at nakita kung may nalalabi pang mga dalawang pulgada sa kahabaan ng aking burat na nasa labas ng kanyang biyak.Iniangat nya ang kanyang mga binti at dahilan upang lalong bumaon ang aking burat sa loob ng kanyang matres habang patuloy ang pagtagas ng kanyang katas at pabiling-biling ang kanyang ulo at naruong kagatin ang aking utong ng mahina at sipsipin iyon.
Nararamdaman kung naiipon na ang lahat ng aking katas at handa itong lumabas upang muling pumasok sa matres ni wea ,Tanging ang mahigpit na pagkibot-kibot ng kanyang mga labi sa puki at laman ang nagbigay sa akin na marating ang sukdulan alam kung napakaraming tamod akong naipon dahil sa tagal kung hindi nakakapagbate.hanggang sa maramdaman kung parang kumikibot kibot din ang butas ng aking puwet habang bumubuga ng masaganang katas ang aking burat sa loob ng matres ni wea.
Napakagat si wea sa aking utong upang hindi mapasigaw ng maramdaman nya ang mainit kung tamod na pumasok mismo sa kanyang matres at parang hose itong dumilig sa kanyang kaloob-looban.Naitukod ko ang aking mga kamay sa gilid ng kama ayaw kung madaganan si wea na parang babasaging pigurin sa aking ilalim.Nabitawan ng kanyang ngipin ang aking utong at parang nagsugat iyon sa talas ng ngipin ni wea.habang parang lalong nagpatindi ng aking pagpapakawala ng tamod ang sensasyong dulot ng kanyang kagat at mga halinghing.
Hindi ko muna binunot sa pagkakabaon ang aking burat habang pinagmamasdan ko ang mariing nakapikit at nakangangang si wea sa aking ilalim.
"Huwag ka munang aalis sa aking ibabaw trevs dyan ka lang muna please gusto kung maramdaman ang pagdaloy ng iyong tamod sa loob ng aking sinapupunan gusto kung magbunga ang ating pag-iisang katawan trevs gusto kung ikaw ang maging tatay ng aking magiging baby dyan ka lang muna".
Namaluktot akong parang hipon upang maabot ang mga labi ni wea at nagpalitan kami ng laway habang nageeskrimahan ang aming dila sa kanyang bibig,Banayad ko pa rin syang kinakantot kahit na nilabasan na ako ay nanatiling malabakal sa tigas ang aking burat sa loob ng kanyang namumuwalang puki.Nasa loob pa rin ng kanyang kumikibot-kibot na matres ang pinakaulo ng aking burat. Panay pa rin ang bulwak ng kanyang katas maya't-maya wala pang tatlong minuto ang pagitan ay walang tigil ang kanyang orgasmo at palaging lumalalim ang kanyang paghinga hanggang sa muli akong makaramdam ng nalalapit kung sukdulan sa ikalawang pagkakataon.
humahagok na ako ngayon sa paghahabol ng aking pagsapit sa sukdulan mabilis at madidiin ang aking pagbayo halos mapipi ang matambok nyang puki sa tindi ng aking kanyod.Pero handang tanggapin lahat ni wea ang aking bayo bagkus ay sinasabayan nya pa ng pag-giling ng balakang.lumalagapak ang pagtama ng aking bayag sa pisngi ng kanyang puwet na basang-basa sa aming pinagsamang katas at tamod.Panabay naming muling inabot ang langit na dulot ng pag-iisang katawan.Batid kung mabibigyan nya ako agad ng anak sa aming kantutang iyon.
Apat na buwan ng buntis si wea sa aming panganay ng makatanggap ako ng kuntratang maglalaro ako ng american football bilang professional sa koponan ng aming bayan ng Michigan at bibigyan ako ng libreng bahay kotse at ilang milyong dolyar bilang kabayaran sa aking paglalaro sa kanilang koponan at may signing bunos na kahit bilhin ko pa ang kumpanya ni mr.thompson ng dalawang doble ay may sosobra pa.Isinusyo ko kay mr. thompson ang ilan kung milyon upang mapalaki ang kumpanyang aking unang pinagkakitaan habang patuloy akong naglalaro sa kasalukuyan ay apat na rin ang aming anak ni wea tatlong lalaki at ang panganay namin ay babae na kamukhang -kamukha ni wea habang nakikita kung parang nagmana yata sa akin ang tatlo kung barakong anak.

WAKAS

source : https://www.facebook.com/xirish187

Nag abroad ang mister ko part 8


Araw ng Martes kinabukasan ay aalis na ang aking asawa.
May konting pagsasalo salo sa bahay, nagluto ng konting ulam at pulutan para may makain ang mga dumating na bisita. Dumating din ang ilang mga kamag anak
at kaibigan ni Leo. Gaya ng dati madali nalasing si Leo at nakatulog ng maaga ng gabing iyon, di nagtagal ay nagsi alisan narin ang mga bisita. Ako na ang nag ayos ng kanyang maleta at mga gamit na dadalhin niya sa Saudi. Bigla kong naalala si Aldrin wala siyang masyadong imik ng maghapon na yun parang nag iisip. Bakit ngayong paalis na ang aking asawa doon siya walang kibo at parang malungkot.
Pagkatapos kong maayos ang mga gamit ay nahiga ako sandali para magpahinga pero di ako dalawin ng antok kaya lumabas ako ng kwarto, madaling araw na ito kaya tahimik na ang paligid. Malinis na sa baba, nakapag ligpit na si Aldrin. Kaya nahiga ako sa may sala at nanood ako ng TV
Makalipas ang ilang sandali nakaramdam ako ng taong papalipat sa kinaroroonan ko, si Aldrin. Tatayo sana ako pero nauna siyang umupo sa aking paanan. Itinaas niya ang aking mga paa at ipinatong sa kanyang harapang habang siya ay naka upo at ako naman ay nakahiga sa sofa.
Nagkatitigan kami. kahit walang salitang lumalabas sa aming mga bibig alam ko na ang gusto niyang mangyari at aking inaantay iyon. Sa titig palang ng kanyang malibog na mukha ay napapabuntong hininga na ako at ako ay nag iinit.
Hindi na sumagi sa isip ko ang lungkot and matamlay na si Aldrin bagkus ibayong pananabik ang nakikita ko sa kanyang mukha. Ganun kami ni Aldrin hindi kailangan sambitin ng aming mga bibig ang gusto ng aming mga katawan. Ang aming mga kamay at init ng katawan ang kusang nagbibigay salita sa isa’t isa.
Nagpakiramdaman kaming dalawa hanggang sa magkatinginan. Buong libog niyang tinitigan ang aking buong katawan na naaaninag lamang sa ilaw ng TV, Gaya ng dati hindi narin ako nag panty at bra, nagbabakasakali sa pwedeng mangyari. Kahit Alam ko na baka hindi na kami pwedeng magkantutan dahil aalis na ang aking asawa. Sapat iyon para magumpisang kumilos ang mga kamay ni Aldrin at himasin ang aking mga binti .
"Aldrinnnnn aalisss na si Leooooo, bukasss na lannnggggg natinnn gawinnnn itoooo" mahina kong paalala sa kanya. Alam ko naman kahit anong pagsusumamo ko ay hindi makikinig si Aldrin. Iba ang pakiramdam namin sa isat isa. Pinipigil ang mga sarili na maging marahas sa aming pagiisa muli. Gustong gusto ko na siyang sunggaban, tanggalin ang kanyang suot na short at ipasok na kaagad ang basa ko ng puki. Pero pinipigil ko ito, ninamnam ko ang bawat kilos ng aking Boy. Kahit hayok na hayok na ang aking kaangkinan ay mariin kong dinaramdam ang init ng dumadampi sa aking katawan. Para akong gutom na gutom at may nakahain na masarap na pagkain sa aking harapan. Imbes na lamunin ay dahan dahan kong nilalasap ang lasa nito. Ang dumantay muna ang masarap na lasa ng pagkain sa aking bibig. Napakasarap namnamin ang bawat dampi nun sa aking dila bago tuluyang lunukin. “Uhhhhhhhmmmmmmm” nakapikit kong bulong.
Alam din ni Aldrin na hindi ako makakatanggi sa kanyang romansa kahit pa baka mahuli kaming dalawa. Alam din niya na naghihintay lang ako dahil wala narin akong suot na panloob.
Pataas ng pataas ang kanyang paghimas hanggang sa may hita. Dahan dahan, ang bawat pagkilos ng kanyang kamay ay parang isang ritual. Ang mga kamay niya ay gusting malaman kung ano ba ang nasa aking balat. Halos hindi dumadampi, kaya lalong nagpapataas ng aking nararamdaman. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mga mainit na palad habang nakadantay sa aking mga hita. "Ohhhhhhh Aldrinnnnnn" ang lakas ng bigay na kalibugan nito sa akin. Sa hawak palang niya ay para na akong lalabasan.
Habang pataas rin ang kanyang paghimas ay nararamdaman ko ang paghinga ng malalim ng aking Boy. Alam kong sabik na sabik din siya pero pigil din ang kanyang galaw. Gusto din niyang dahan dahan lumusong sa tubig. Ang magtampisaw muna dito bago tuluyang lumangoy at sumisid. Nang malapit na sa aking hiyas kahit nakapikit ay parang titirik ang aking mga mata iba ang init na bigay niyon. "anoooo baaaa Alrinnnnnn"
Unti-unti ay dumampi na sa aking kaangkinan ang kamay ni Aldrin "Ang sarappppp Ohhhhhh". Napalunok ako at may lumabas na mahabang ungol mula sa aking mga labi ng masaling ni Aldrin ang aking tinggil. Nagumpisang umunat ang aking mga paa sa tuwing sasalingin ni Aldrin ang aking maliit na bagay na nagbibigay ng langit sa aking katawan. Napakasarap ng ginagawa ng aking Boy. Ang kanyang daliri ay walang kapagurang humihimod sa paligid ng aking hiyas.
"Miss na miss ko to Sandra" sambit ni Aldrin na may halong panunukso. Basang basa na ako. Ang likidong lumalabas sa aking puki ang bumabasa sa kanyang daliri at ito ang kanyang ginagamit na pampadulas ng kanyang daliri. Hindi na rin ako nagpigil pa at inumpisahan kong itaas ang aking duster. inumpisahan kong laruin ng aking mga kamay ang aking mga suso habang patuloy si Aldrin sa pagsaling sa aking basang basang puki. "Ohhhhhhhhhhhhhh" napalakas kong hiyaw. Nilalaro ko ang aking mga utong at pinisil-pisil ang mga iyon.
Umayos ng upo ang aking Boy at biglang ipinasok ang kanyang panggitnang daliri sa ngayon ay naglalawa nang puki. Ang bawat pag ulos na yun ay parang isang sensasyon na hindi ko maipaliwanag at alam kong sa isang sandali ay lalabasan na ako. Marahan ang bawat galaw ng kanyang daliri. Ang pagiging marahan na yun ang lalong nagbibigay ningas sa aking katawan "Sigeeeeee Aldrinnnnnnnnn masarrrrappppp yannnnn"
Bumaon iyon agad dahil sa dulas. Napadilat ako sa sarap at tiningnan ang aking puki at buong libog kong tinitigan si Aldrin na binilisan ang paglabas pasok ng kanyang daliri. Yun ang gusto ko sa aking Boy, nababasa niya ang aking bawat galaw kapag kami ay nagtatalik. Alam niya kung kailan na niya kailangang bilisan para ako ay makaraos na. “Ohhhhhhhh Ahhhhhhhh sarapppp” Pagkatapos ay pumikit akong muli at napakagat labi. Nagdedeliryo na ang aking katawan sa sarap na aking nararamdaman. "Ohhhhhhhh wag kaannngggg hihinnntttoooo" pagsusumamo ko dahil nasa dulo na ako ng aking sukdulan. hindi nga huminto si Aldrin sa paglalaro puki bagkus ay Dalawang daliri na ang ipinapasok sa aking puki. Nang basang basa na ito ay aking kuntil ang kanyang nilaro. Ang sarap ng galaw, para itong ritmo sa isang musika na pabilis bilis “Aldrinnnnnnnn ahhhhhhh”
Habang mabilis niyang nilalaro ang aking kuntil ng kanyang daliri ay bumaba siya sa aking tabi. Ngayon nasa baba na siya ng sofa at buong kasabikan niyang sinipsip ang aking suso. "OHHHHHHHHHHH OHHHHHHHHHHH" napalakas ang aking ungol sa pagsipsip na yun. Magkahalong sarap na galing sa paglalaro sa kuntil ng aking ng aking hiyas ng daliri ni Aldrin at ang kanyang pagsipsip. "Lalabasaaaaaannnnnnnnn na akooooooooo Aldrinnnnnnnnnn". Ng marining ni Aldrin ang ungol na yun ay lalo itong ginanahan at lalo pa niyang binilisan ang paglalaro sa aking puki. Para na akong nagdedeliryo sa sarap. Palakas ng palakas ang aking pag ungol. Bumibilis ang aking paghinga. Nabalot ng liwanag ang aking mga mata sa sarap. Lahat naglaho sa pagkakataon nay un.Sa isang saglit alam kong lalabasan na ako. Nawawala na ako sa aking sarili, ang sarap ng sensasyon na yun ang bumabalot sa aking buong pagkatao.
"Ayannnnnnnn na koooooooooooooo Aldrin"
"Ayannnnn naaaaaaaa"
"Ohhhhhhhhhhhhhh sarrappppp moooooo Ahhhhhhhhhh"
Kumawala na aking tamod sa aking kaselanan. Nasabunutan ko si Aldrin habang sinisipsip niya ang aking utong. Napakasarap, nangatal ang aking buong pagkatao. Habang nanghihina pa ako sa pagdaloy ng aking likido ay sa harap naman ng aking puki inilapit ni Aldrin ang kanyang mukha. "Gustong gusto ko ito Sandra" sambit niya habang buong libog niyang dinilaan ang kanyang daliri na basa ng aking tamod. at ang aking hiyas at hinimod ang katas na galing sa aking kasarian.
Napakasarap talaga ni Aldrin, ang pagsipsip na yun ni Aldrin ay kumislot kislot ang aking katawan sa sensasyon. "Ohhhhhhhhh Aldrinnnnnnnn ibangggggg klaseeeee ka talagaaaaaaaa" Hayok na hayok si Aldrin sa paglinis ng aking hiyas habang hinahawakan ko ang kanyang buhok. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na hininga at kanyang labi sa sensitibo ko pang puki.
Pagkatapos malinis at masipsip ng maige ng aking Boy ang aking hiyas. Tumayo na ito, nakikita ko sa kanyang mga galaw ang paglapit sa aking mukha. Nanatili akong nakahiga sa sofa at siya ay tumayo sa akin malapit na ulo. Kitang kita ko kahit na medyo madilim at liwanag lamang ng Tv ang kanyang pagkalalaki. Bigla na namang sinukluban ako ng pagnanasa, hindi ko maintindihan ang aking sarili, sa bawat pagtitig ko sa aking Boy at sa kanyang pagkalalaki/ kahit katatapos lang maibsan ang aking pangangailan ay agad bumabalik ang aking pagka uhaw. Alam ko ang nasa loob ng shorts na yun. isang matigas na bagay na laging kong pinanabikan. Gumalaw ang aking kamay at dahan kong hinaplos ang kanyang binti. Siya naman ay tinanggal ang pagkabutones ng kanyang short at tuluyang niyang tinanggal ito. Hindi ako nagkakamali, matigas na titi ng aking Boy, bakat na bakat sa kanyang brief ang katigasan nito. Hinaplos ko ito at alam kong unti unti pa itong lumalaki.
"Gusto mo ba ito Sandraaaaa" malibog na tanong ni Aldrin
"OOoooo Aldrinnnnnn gustong gusto ko ang titiii mooooo" tugon ko
Di nako nakapag pigil at akin ng inilabas ang kanyang matigas na pagkalalaki sa kanyang brief. Umigtas ito dahil sa tigas. Hindi ko mawari na lagi akong nasasabik kapag nakikita ko ang titi na yun. Para akong kinukuryente sa bawat makita at mahawakan ko ito. Tinulungan ako ni Aldrin ng tuluyang mataggal ang kanyang brief. Inumpisahan ko itong hawakan
"ooohhhhhh napaka init ng titi mo Aldrinnnnn"
"Ahhhhhh Sandraaa Sandraaaaa" nagtaas baba na aking kamay sa kanyang matigas na ari. Titig na titig ako dito habang ginagawa ko ito. Di ko na kaya gusto ko ng isubo ito. Alam na ni Aldrin ang nais ko kaya siya na mismo ang bumaba ng konti para maisubo ko ito.
"Ang saraaappppp Sandraaaaa" sambit ni Aldring ng sumayad ang aking labi at bibig sa kanyang matigas na ari. Labas pasok ang pinaka ulo nito sa aking bibig habang ang aking kamay ay patuloy na sinasalsal ang katawan nito. Pagkatapos ay bumaba ang aking bibig para ang kanyang bayag ang aking masipsip.
"Slurppp ohhhhhh sarapp nito Aldrin" alam kong hindi pa naligo si Aldrin kasi amoy ko sa kanyang titi ang amoy pawis amoy lalaki. Gusto gusto ko ang amoy na ito sa kanyang pagkalalaki. Lalo itong nagbibigay libog sa aking katawan
"Sige pa Sandraaaa, kainin mo ang titiiii kooooo, sipsipinnnnn moooooo"
Buong libog ko itong ginawa na sa bawat halinghing ni Aldrin ay lalo akong ginaganahan sa pag sipsip dito. "Ohhhhhhh Sandraaaaa, sige paaaaaa malapiiiiiit nakoooonnnnggggg labasannnnnnnn". Sabik na sabik nga kami sa isa’t isa dahil sa ilang sandali lang maaabot na ng aking Boy ang langit. Parang musika ito sa aking pandinig dahil alam kong sisirit na ang kanyang tamod. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil gustong gusto kong nilalabasan ang aking Boy sa aking bibig at matikman ang kanyang katas. Pareho kami ng aking Boy gustong gusto namin ang tamod ng bawat isa.
Naglagi na ang aking bibig sa ulo ni Aldrin habang patuloy ko siyang binabati. "Ohhhhhhhhh ayannnnn nakoooooo Sandraaaaaaa" Binilisan ko ang pagbati sa katawan ng kanyang titi, At ilang sandali pa ay nangatal ang katawan ng Aking Boy "Ahhhhhhhhhhhhhhhh anggg sarrrappppppppp mo Sandraaaaaa" sumirit na ang likido sa titi ni Aldrin. "Ahhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhhh" nangagatal ang kanyang titi habang sumisirit sa aking lalamunan. Hindi ko tinanggal sa loob ng aking bibig ang titi niya at buong libog kong nilunok lahat ng kanyang likido. Patuloy kong nilaro ng aking dila at labi ang ulo ng kanyang titi. Alam kong masarap iyon sa kanya dahil sensitibo pa dahil sa katatapos niyang labasan. Habang ginagawa ko ito ay nanginginig siya sa sensasyong ng aking paglalaro sa kanyan titi.
Nag phinga kami sandali at alam kong may karugtong pang mangyayari. Mainit pa ang aking katawan at alam kong ganun din si Adrin. Habang nakahiga ako, lumuhod siya sa aking tabi. Inilapit niya ang kanyang malibog na mukha sa aking mukha. Hinanap ng kanyang bibig ang aking bibig. Parang bulkan na sasabog ng maglapat ang aming mga bibig. Marahas niya akong hinalikan, mapusok. Unti unting dumaloy ang init sa aking katawan. Alam ni Aldrin kung paano ako palibugin. Halik pa lang niya ay inaasam ko na makantot niya akong muli.
Ngunit nabigla ako… Nang mapatingin ako sa lugar sa kwarto namin ng aking asawa. may naaaninag akong tao, hindi ako pwedeng magkamali tao nga. Bigla akong kinabahan. Baka nagising ang aking asawa. Kanina pa kaya siya doon. Hindi na ako mapakali kahit gusto ko pa sana maka isa ke Aldrin ay buong lakas ng aking loob na kumawala sa kanya.
“Bakittt” pagtatakang tanong ni Aldrin. “baka nagising si Leo” sagot kong pabulong sa kanya
Bigla kong tinabig si ALdrin at sumenyas na huwag maingay.
Pinatay ko ang TV sa remote inayos ang aking sarili at dagli dagling pumunta sa kinaroroonan ng isang nilalang na nasa pinto na aming kwarto. Ang bawat hakbang ay katumbas ng isang napakabigat na kaba. Ramdam ko ang lamig ng semento sa aking walang tsinelas na talampakan. Sa bawat pagtapak ko na yung ay para akong hihimatayin sa kaba. Ang pagtibok ng aking dibdib ay parang isang tambol sa lakas.

Saturday, March 29, 2014

Family Group Sex By: Jetro

Sa lahat ng mga maging karanasan naming mag asawa sa sex umabot kami sa hindi matawarang kaligayahan. Sobra kami sa kalibugan dahil una pa lang kami nag sasama ng asawa ko marami na kaming nagawa sa kama. Nais ko lang ibahagi ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa mga taong may kalibugan ng sobro
Jetro po ang pangalan ko. 43 yo. Laguna sta rosa kami nakatira.May sariling negosyo at may konting karangyaan sa buhay. Sheila ang pangalan ng asawa ko 40 yo. Si Joan 18 yo babae ang panganay naming Halos buong pamilya ng asawa ko ay may kakaibang size ng pangangatawan. Malalaki sila at may katangkaran. 3 sila babae at 2 lalaki na magkakapatid pangatlo si Sheila sa panganay.. Kung sa laki at luwang ng puke ni Sheila pwede mo na sya ihambing sa puke ng amerikana.maliit lang ang boobs nya pero pula ang utong nito na parang ubas.makinis ang balat nya at mahaba ang buhok.palagi ahit ang bulbul nya.Sa simula pa lang hindi ko akalain na makakarating kami sa ibat ibang partner na karanasan sa kantutan. Palagi kaming nag iisip ni Sheila ng bagay na hindi pa naming nagagawa sa kama . Mga Position iba iba. Kompleto si sheila sa sex gadget ,Dildo, vibrator at kahit talong palagi nakahanda sa kama sa twing kami ay nagkakantutan. Sa laki at taba ng
dildo ng ipinapasok ko sa puke nya 5 or 6 orgasm bago sya tumigil magparaos.kahit kamay ko naipapasok ko ng buo sa sobra laki nito. ass fucking kasama na rin sa karanasan nya. Kung hindi sa pwet Sa bunganga ako nagpapalabas ng tamod habang pinaglalaruan ko labas pumasok yung dildo sa puke ni Sheila.
May pagkakataong nakaharap kami sa telebisyo habang nagsesex at nanunuod kami ng x rated . dumating sa puntong napagplaplanuhan nmn na makaruon daw sana sya ng kahit isang araw na pakikipagkantutan sa negro katulad ng ate nya na nakapag asawa ng african American na naninirahan na sa state. Walang pagtutol ang sagot ko sa kanya dahil alam ko na imposible mangyari ito
Year 2009 nagtupad lahat ang plano nya. November palang nung nagkausap si shiela at ate nyang si malou yung panagay nila. Sabi sa kanya plano daw nila mag bakasyon d2 sa pinas ng pasko.. kung magtatagal daw sila d2 sa pinas makakabigat ang gastusin sa hotel kaya nakiusap si malou sa amin na lang daw manirahan pansamantala.pumayag na rin ako dahil malaki ang tirahan naming d2 at bakante ang isang kwarto.Dec 2 schedule ng dating nila kami na ang sumundo sa airport. 3 silang magkasama ate nya, asawang negro at anak nilang lalaki na 20 yo.sa bahay na kami dumitersto dahil pinaghanda namin sila ng makakain at plano pa rin naming magkainuman.9 pm na kami nakarating sa bahay .Sabik na sabik si sheila at ate nya sa kwentuhan dahil sa tagal ng kanilang pagkakalayo.dumeretso sa mall si joan anak nmn at si eric at kami lang apat ang umuwi ng bahay.kulang ang magdamag sa dami ng kwentuhan. 3 na oras pa lang kami nag iinuman sa sala dun na kami nalasing
pero mas mahina uminom si Sheila kaya mapungay na ang mata at pasuray suray. iba na topic ng kwentuhan naming sex na ang laman. Kami ni negro ang magkausap ng sandaling yun napansin ko si Sheila bumubulong sa ate nya kahit pabulong ang salita dinig ko ang sinabi nya kay maluo ,’PWEDE KO BA MA TRY SA KAMA ASAWA MO ATE’ sambit ni shiela’ ..mahihirapan ka dyan dahil super laki tarugo ni norman sagot nmn ni malou. At bigla sila nagtawanan dahil sumagot si Sheila na masarap daw mamatay sa malaking burat. Sabay sulyap sakin at sinabi na ‘JET pwede ko ba ma try si john sa bed now? At paalala pa nya na pumayag na daw ako before. Ok lang basta manunuod ako sa sex ninyo./sinabi pa ni maluo ‘ BASTA SHEILA IKAW BAHALA UMAKIT KAY JOHN PERO TINGIN KO HINDI YAN AATRAS SYO .Nagpaalam si Sheila sa amin para umakyat at maliligo daw muna sya. Kahit lasing na sya pinilit nya umakyat. Wla pang 10 min. iba na itsura ng asawa ko nakasuot na sya ng
short at sando. Nilapitan nya ako at bumulong na magsalang daw ako ng xxx video para nanuod daw kami.tuloy ang inom kasabay ng panunuod namn . hindi ko na mapigil si Sheila sa oras na yun. Kami lahat ay nag init na rin sa pinapanuon nmn. Kahit si john nakabukol na ang tarugo nya pero hindi nya alam na may plano sa kanya ang asawa ko.ilang saglit pa lahat ng nakapatong sa center table ay inalis ko utos ni Sheila magsasayaw daw sya sa ibabaw ng mesa. Dahil ditto Sya na ngayon ang pinapanuod nmn. Parang sya porno star kung gumiling , sa tingin ko sanay na sanay na sya sa pagsayaw ng pampalibog. Nawala yata ang lasing ni john sa kita nya kay Sheila. Hinila ni Sheila si john para mag sayaw. libog na libog na si Sheila sa nakikita ko. Inaalis na nya ang kanyang sando at short. Pinalamas nya kay john ang buo nyang katawan.2 mins pa lang wala na sila damit.nasasarapan ako sa panunuod dahil live ang nakikita ko ngayon. Grbe ang lasing ni Sheila nung oras
na yun . hindi nagulat si Sheila sa laki ng titi ni john basta alam ko at kitang kita ko sa mata nya ang ligaya. Wala sa kalahati yung titi ko sa laki ng titi ni john Nag 69 sila , kantot d2 kantot dun. puro ungol at sarap ang lumalabas sa bibig ni shiela. Hindi nya nakakaligtaan bangitin ang im coming kapag lalabasan na sya .3 times nilabasan si shiela pero hindi sya tinitigilan ni john sa pagkanot. Kinausap ako ni john kung ok lang daw na nagpalabas sya ng tamod sa loob ng puke ni Sheila. No problem ang sagot ko sa kanya. . grabe sila magparaos.walang kapaguran. Mas pinag igihan pa ni Sheila ang pagromansa kay john dahil pinapanuod nmn sila. Gusto nya kaming sumali ng ate nya pero Hinayana ko muna labasan si john dahil alam ko lalabasan na sya . Sarap na sarap si john sa puke ni shiela dahil ang laki nito at mabango. Sinabayan pa ng isang matinding baon sa puke ni Sheila bago nya hinugot ito. Puro tamod sa puke si Sheila pero nakikita ko
na namaga at mas lalo lumuwag.hindi ko namalayan umatyat si hipag sa sa kwarto Pagbaba nya hawak nya yung battery ng video cam at papalitan nya daw yung battery ng video cam sa may bandang likuran ko. Hindi ko alam na naka record pala lahat ng kantutan ni john at asawa ko. Si Sheila daw ang may utos nito.wala ako nagawa dahil sobra sorba na libog ko ng mga oras na yun, at nagpadagdag pa nito eh si hipag na panty at bra na lang. sumaglit si Sheila sa banyo para nag shower hnidi na nya nagawa pang magbihis dahil gusto pa ulit ng kantutan. Kahit nilabasan na 2times si john ang laki pa rin ng burat nito .Nag usap si hipag at john. Gusto nila magkakassama na kami sa sex. Sa next round .Kanina pa ako nakahubad sa sofa tinitiis ko pigilin magpalabas ng tamod pero nagkukusa ito.lumapit sakin si hipag hinawakan ang burat ko ipaparamdam daw nya sakin kung pano daw sya nag blow job.inabutan kami ni Sheila galling banyo na sinusubo ng ate nya ang burat
ko. Maya maya pa Pinagtulungan ni john at shiela ilayo lahat ng sagabal sa sahig Naglatag sila ng 2 matres at dun daw kami pupwesto. Ibang klase si hipag sumubo. Sa liit ng burat ko kayang kaya nga ipasok sa bungnga nya .sinabi pa nya na palabasin ko daw sa bibig nya at lulunukin nya ang tamod ko.sa sobrang sarap nya tsumupa nilabasan agad ako.Nag umpisa na ulit si john at Sheila ng 2nd round. This time kasali nila si hipag. Pagtutulungan daw nila si john. At nag request pa si shiela sakin na ako daw ang humawak ng video cam dahil gusto nya magagandang shot ang I record ko unlike sa nakalagay lang sa tripod. Open lahat ang ilaw sa sala para maliwanag sa video Nagyabang pa ako na gagalingan ko ang pagkuha sa kanila 3. Nakahiga si john at si shiela at nkikipaglaplappan ng labi kay john habang si hipag subo yung tarugo ni john .ako namn nilalamas ko ang suso ni hipag habang nasa kaliwa kong kamay ang video cam mas malaki ang suso ng ate nya
kumpara kay shiela, away ni Sheila ng bigote pero nasarapan na rin sya sa halik ni john. sinubukan ni shiela sumabay sa pagtsupa ng burat ni john at wlang sawa sa pag tsupa sila .palitan sila ng pagsubo ,pati itlog at tumbong ni john dinidilaan ng asawa ko. Lumipat ang kamay ko sa puke ni hipag para haplusin. Matambok at wala rin sya bulbol. Sobra na tigas ng titi ni john kaya pinabuka ni john ang hita ni hipag at pinasok nito ang burat nya Konti lang depentsa ng laki ng puke ni shiela kumpara sa ate nya. Swak na swak din sa laki ng puke ni malou. grabe pala luwang na ng puke ng asawa ko.habang nakapasok yung burat ni john sa puke ni hipag simisingit si mrs sa pagdila sa puke ni malou at titi ni john. Inilapit ko sa puke ni Sheila ang camera at sinabayan ko ng sipsip sa puke nya. May konting tamod pa akong nalalasahan sa puke nya sigurodo ako na tamod ni john yun, wala pang isang oras naka 2 na si Sheila. bago labasan si john naisubo na ni
Sheila ang burat nito .lahat ng tamod ni john nilunok ni Sheila. Pare pareho kaming Masaya at nakatulog na kami sama sama sa kwarto. Kinabukasan parang walang nangyar.i maaga pa lang nag paalam si john at hipag papunta ng mall sabado naman kaya pwede kami sumama sa kanila .naiwan sa bahay mga anak naming. Sa mall na kami kumain .May aantayin pala sila kaibigan na negro din. May ibang plano pala si john at hipag..kahit si Sheila walang alam. Dumating na nga yung kausap ni john si norman. 37 yo.mas matangkad ng konti kay john at malaki ang muscle.pinakilala ni john si norman sa amin.relatives daw ni jonh ang sabi pa .saglip pa nagpapalaman na kami kay norman . 7 pm ng makabalik kami sa laguna.. nag ask si john kay shiela na kung pwede daw mag invite sya sa bahay naman ng friends yun nga si norman pala , ok lang yung sb pa ni mrs. 9 pm daw dating ni norman. Mag iinuman daw sila ka sama ako. This time puro kami lalaki. Brandy ang gusto inumin ni
norman Kaya kailangan mag control ako ng tagay dahil mahina ako sa hard .si hipag at Sheila magkasama sa kwatro.Niisip ko kung ano ang ginagawa nila..sibubukan ko sumilip sa room pero naka lock yung door. Inilapat ko sa pito ang tenga ko para marinig sa nasa kabila side. tunog ng tv. Ang dinig ko.kutob ko pinapanuod nila ang ex video namn.siniguro ko na rin na wla pa sa room ang mga anak naming dahil umails din ito kanina nag punta sa mall .Sigurado ako na 5 na lang kami sa bahay.
10 min. nakalipas binalikan ko na si john at norman sa sala. Malalakas na boses nila at lasing na ang kilos..may nilabas na cd si norman Personal video nya pala yun. watch daw kami.may naramdaman ako kalasingang ng oras na yun tinawag ni john si hipag at may papanurin daw sila. Nagpaiwan si shiela sa room .sinalubong ko sa hagdan si hipag dahil pagkakatoon ko na makapasok sa kwarto nmn. Tama nga sex video nga nmn. Ang pinapanuod nila Kita ko sa mata ni Sheila na libog na nmn sya.nakita ko rin na umiinom pala sila ng alak .sinabi sakin ni Sheila na marami daw salamat at natupad yung plano nya. Nasarapan daw sya ng sobra.Pabiro pa nga ang sagot ko .” May plano ka pa bang bago sex na gagawin natin ? Tanung ko pa. Saglit na paglapat ng likod ko sa sahig .nakatulok ako panandalian.habang si mrs tuloy sa panunuod ng sarili nya sa tv. proud na proud sya sa ganda ng katawan nya.sex goddess daw ang dating nya. Kitang kita pa nya sa tv yung portion na sagad
sagad sa puke nya yung burat ni john. Pati yung malapit na labasan si john inilap ko ng husot sa camera kung papano nya nilunok ang lahat ng tamod ni john..alam kung saglit pa lang ako nakakatulog naalimpungatan ako wala si Sheila sa tabi ko. mga boses ng nagkakantutan sa tv ang nadidinig ko kahit lasing bumaba ako para hanapin si shiela.tinawag daw sya ni hipag at may ipapakita daw si hipag na sex video din nila ni john na may kasamang isa pang lalaki. Si norman pala ang kasama nila. 3 times na daw sila nag group sex. Pare parehas na kami lasing at gusto ni Sheila magpahinga dahil sa pagod. pinigilan sya ni norman, at sabi nito LETS FUCK AGAIN. .hindi ako pumayag sa gusto NI NORMAN .5 daw kami sabay sabay magkakantunan. Sa nakita ko sa video kanina ibang klse ang burat ni norman parang titi ng kabayo.alam ko grabe ang libog ni Sheila. Hindi ito tumatanggi sa sex. naiisip ko kapag pumayag ako mapagtutulungan si mrs sabay sa pwet nya at puke nya
.patay ka shiela kapag kinantot ka nyan ‘ sabi ko pa sa kanya.wasak ang ass mo. Kaso .bigla namatay ang ilaw dahil brown ou pala , agad kong hinagilap yung lighter para may konti liwanag.30 sec lang bumalik na ang kuryente. Nawala na si shiela sa tabi ko hinahaplos na sya ni john at norman. Nadala na sya ng sarap ng halik at haplos . Tirik na tirik na mata nya. dahan dahan hinihiga si Sheila sa sofa at wala na rin ang suot nyan pantulog .panty na lang.tinawag ako ni mrs para lumapit sumali sa kanila. Nadala na ako sa mga ungol ni Sheila . Wla na kaming mga damit .libog na libog na ako. Niyaya ko silang apat sa guest room magkantutan at sinabi ko pa sa kanila na mage enjoy kami ng husto kung sa duon kami magkakantutan..hindi tumayo si Sheila dahil sarap na sarp na daw sya sa pagkain ni norman sa puke nya Habang may nakapasok sa bibig nya. Malapit na daw sya labasan . More norman more, fuck me hard norman’. im coming. Mga salitang
lumalabas sa bibig ni Sheila . pinauod ko na lang si Sheila sa ginagawa sa kanya ni john at norman. Mayang konti lumuhod si Sheila Nilapitan ko habang naka luhod sa harap ni norman at john.sabay sya sinusubo mga tarugo nila. Kung pagmasdan ko syapara syang profestional sex worker. Ang galling nya talaga tsumupa. palitan ng partner sumali na ako sa kanila para kumantot na rin sa asawa ko. 2 sila sa butas ni Sheila sa pwet si john sa puke si norman . Bago ipasok ni john sa pwet nag alala si Sheila dahil malaki ang burat ni john masakit dAaw. sinabi ko na lang na kaya mo yan Sheila. Ok cge pasok mo nga john.;; Pwesto ako sa likuran para pagmasdan ang pagpasok nito.sobo ni hipag ang burag ko habang nanunuod. Ulo na ang nakapasok pero malalakas na sigaw ni mrs ang ah aha aha sarap sakit .. marunong si john sa pagkantot sa pwet Hindi nya muna itinuloy sa pagbaon ulo lang muna. Habang si norman nakabaon na ang burat sa puke ni mrs.Inabangan ni john ang
oras ng lalabasan na si shiela.at ibabaon nya na ng husto ang titi nya sa pwet ni mrs..hirap at sarap ang nakikita kay mrs. Tinawag ako ni Sheila para isusubo ang burat ko. Yun na nga malapit na daw sya labasan. Bago ako umalis sa likuran bahagi nasa kalahati na yung 7 pulgadang burat ni john. Si hipag pa ang nagsabi kay Sheila na kaya mo pala sabay sa mga butas mo.gusto mo ba ipabaon pa ng husto kaya mo pa ba? Ok cge pa pls,.. ang sarap talaga. 3 minuto lang nakallipas nakadalawa orgasm agad si mrs. Wag pa daw naming hugitin mga burat nman. Kaya pa daw nya makatatlo. Hindi na ako makapagpigil pa lalabasan na ako. Pagsabay sabayin daw namn magpalabas ng tamod. Nauna si john hindi ko nakita tamod nya dahil sa lood ng pwet ni Sheila lumabas.Kasunod na rin agad ako.pinaputok na rin ni norman yun tamod nya sa puke ni Sheila.dinilaan pa nga ni hipag yung puke ni shiela para malasahan nya ang tamod ni norman . . ang galling mo sis sambit ni hipag.
Pinaligaya mo ng husto si john at norman. Hindi ko yan nakaya ng 1st try ko . . .sanay na talaga siguro ako. Sabi ni mrs sa ate nya.Gusto ko pa nga ulit ni mrs. ng 3rd round mamaya. At ang isang pakusap nya’magpahinga muna kami. KAYA NYO PA BA ?. tanung ni mrs. Ok were fine. Sagot nmn sa kanya.mapalipas lang kami ng isat kalahating oras game na daw ulit. Now si mrs may bago plano . sabi nya gawa kami paikot na oral sex. Try daw nmn yun nakita nya sa TV. Ako ang unang pinahiga ni Sheila at isusubo daw ni hipag ang burat ko.habang subo ni hipag ang titi ko itinapat nmn ni hipag ang pukenya sa bibig ni norman. Tapos yung burat nmn ni norman tsutsupain ni Sheila at yung puke ni Sheila kakainin ni john. Cge lang kami sa pagkain ng isat isa , Napansin ni shielasa circle naming putol daw yung line. Alam ko na inisip ni mrs.maliit lang gap nmn ni john mga isang pulgada ang layo ng titi nya sa mukha ko pero isang kurap ko lang nakadantay na
agad sa akin si john Pls. pls. its just for fun. Im not a gay I said To him Sa laki ng katawan ni john pinilit nya idagan Sa mukha ko lahat ng nasa harap nya.iwas ako sa burat nya kahit nakasayad na sa mata at ilong ko. Boses ni mrs narinig ko. Ok lang jet para sakin na lang yang gagawin mo mga bisita natin sila””””. Malibog talaga ako kaya napapayag ako ni Sheila sa gusto nya.Pakiramdan ko isa akong gay nung time yun .nasa bunganga ko na ang burat ni john grabe sobrang laki.inisip ko na lang ang magpaligaya sa grupo . Saglit lang na minute nasasarapan na rin ako. pati balls nya pinadilaan na rin nya sakin. Dun kami nag tagal ng wala salitan . nakapikit lang ako sa pagsubo ng titi ni john. Ang tagal namn nito labasan saisip isip ko pa. mas buti pa kaya mas galingan ko pa . sinasagag ko na hanggan lalamunan ang burat ni john labasan na nga sya . at sinabi ko pa na hugutin nya kung malapit na sya labasan. Matagal akong nakapikit kaya ang
alam ko nakakanina pa rin sila tapos at ako na lang at john ang pinapanuod ni maya maya pa narramdaman ko na lalabasan na si john. Pinilit ko ilabas sa bunganga ko titi nya pero pinagdiinan pa nya sa loob ng bunganga ko. Hindi ako nakalaban kahit nagpupumiglas pa . Sumirit lahat ng tamod ni johm sa lalamunan ko . Ang dami sabi ko pa. lunukin ko na daw total wala nmn daw yun epeko sa katawan. Wala na ako magagawa punong puno ng tamod ang bibig ko .Para hindi na ako mahirapan ginawa ko na at inisip na lang masarap nga Oo nga masarap nga.parang naka kag isip pa ako sa sarili na isa pa kaya .masarap pala tamod ng lalaki.next time tamod ni norman lulunukin ko.
Lahat kami Masaya pakaTAPOS ng ngyari. Nextwik daw sex group daw ulit. Laban pa kami daw.sabi ko pa.Pakyat na ako ng room para magpahinga at matulog halos mahulog ako sa hagdan dahil kitang kita ko na may pumasok sa room ng anak ko babae. Hindi ko nakilala dahil nadilim, tinawag ko name ng anak ko joan ikaw ba yan.? Yes dad. Binuksan ko door nya para tanungin kung kalian pa sya dumating. Dad nauna pa ako dumating sa inyo. Sleep lang ako when you try to open my door.she said. I hope kakagising mo lang ask ko sa kanya . NO DAD . I been watching EVERYTHING all of you from the start. But don’t worry dad . ok lng yun SAKIN “kahit ung sex video nyo lastnaty pananuod ko na rin. SABI PA NYA. .may pumapasok sa isip ko na mana NGA si joan sa mom nya.nagkwento na rin sya sakin. maya maya pa. matagal na daw sya gumagamit ng vibator ng mom nya pero still virgin pa daw sya.yung nakita nya lahat ng kantutan nmn na gusto na rin daw nya mag try. Kung hindi daw
ako papayag baka ikwento pa nya sa iba yun nakita nya..ok sbi ko cge payag ako sa gusto mo . sandali lang po dad mag aahit muna ako at maliliigo. Habang nasa cr sya pusaok ako sa room mn ni mrs malakas na ang hilik ni Sheila .alam ko magaglit sya kung pati anak namn kakantutin ko. Hindi na ako nakaphintay kay joan sa banyo palang sinundan ko na sya. Katawang pangromansa c joan malaki suso maliiit baywang at virgin pa. DAD lick mo nga nipple ko. Wala ako inisip ng time nayun kundi galingan sa paromansa, nakarating na kami sa kama pero puke pa rin nya ang sisispsip ko , Makatas si joan. At ba ang lasa ng tamod nya.fresh. sinubukan nya ako tsupain sabi ko 69 na lang kami. Likas sa kanya ang galling sa kama kahit wla pa expIRIENCE..wag ko daw pigilin sa pagladas ang tamod ko.gusto nya sa bibig nya ako magpalabas. .sya daw bahala kung lumambot na burat ko papatigasin daw nya agad ULIT . .said na katas ko pero may lumabas na kaunti sapaT na para sa kanya
ang makatikim. Hindi sya tumigil subo pa rin nya titi ko kahit malanbot na. ibang klase ang bata pa. saglit lang ang inantay nya tumayo agad titi ko, sya daw bahala pa pagpaosk sa puke nya. Sya ang pumatong skin , ramdan ko na kaya ko pa labasan . sinasabayan ko ng paglamas sa suso nya habang pinipilit nya ipasok sa puke nya. Virgin sya pero hindi kami nahirapan magkasukat kami. Nakapatong sya sakin ng ibglang bumukas ang pinto . mom nya. Hindi ko na hinugot sa puke ni joan ang titi ko dahil lalabas na talaga. . Sbi ni Sheila. Pwede ba ako sumali next time. Akala ko magagalit sya ngunit iba ang naging resulta mas lalong sasarap ang sex life nmn dahil pre pareho ang hilig nmn .kasali pa anak naming Pamilay KAMI ng malilibog tlalag. Nag papaalam ako kay joan ng wla pa rin sya saplot sa katawan sa sobra ligaya nya .maikli salita lang narinig ko .dad nextime ulit ha. .
Umaga na pero si joan pa lng gising sa bahay. Tinanung nya sakin kung tuloy daw ba yun naring nya na mag sex group ulit kami. At join daw sya. Wow sabi ko. Anak papakantut ka sa mga malalaki burat tanung ko. Basta sama ako sa inyo. Hindi ako makatangi dahil baka magkweto pa sya sa iba
Plantsado na lahat sa bahay oras na lang inaantay pero si joan mukhang nakalimutan na ang petsa ng usapan nmn. Nasa pamamasyal pa sila ng pinsan nyan si eric anak ng hipag ko.kagaya ng dati nagpakaligaya kami 5 . walang sawaan walang ayawan. . kalagitnana na kami ng kantutan may tao sa labas anak ko at si eric na pisan nya. .hindi na kami umiwas pa dahil wala na sa panahon.dahil nasa sala kami ng dumating sila. Alam napala ni eric na ganito ang aabutan nya.7 kami magpapaligaya ng sabay sabay now. .si joan ang target ni norman at john. Pati na c eric gusto matikman agad si joan. Si mrs na ang nag bigal ng signal na mamamatay ka joan sa sobrang sarap ng matitikman mo.alam ni shiela kung pano lumigaya ng sobra sobra. Pinahiga ni shiela sa lamesa si joan mas mataas ang mesa ngayon kumpara dati mas madali para sa apat na kalalakihan na romansahin si joan sya ng sabay sabay. Bakas sa mukha ni joan ang ligayang mraranan nya. Sa magkabilang suso kami ni eric
si john sa puke ni joan at si norman sa labi nya. Si mrs at hipag sabik na sa mga paparating na tagpo. Agresibo si eric katulad din ng tatay nya maitim ng koti ang balat pero kabayo rin ang burat nya. Sya muna daw kakantot kay joan hindi pa pumapasok lumalabas na yata tamod nito dahil siguro sa kaakit akin na itsuta ni joan . sige lang kami sa paglamas at halil sa katawan ni joan habang si eric wala tigil sa pagbayo ng burat nya sa puke ni joan.sagad sagan din kung tumangap ng burat ang puke ni joan hindi mo iisipin dalaga pa sya.. mahirap masakit kay joan dahil hindi pa ito sanay. Subalit ang sakit ng yun naglalaho napapalitan ng sobrang sarap. Basing basa na si joan kaya pati si eric d na napigilan iputok sa loob ng puke ni joan ang tamod nya.walang hugutan tuloy tuloy sa paglabas pasok parin naka 3 na si josn labasan at si eric naka2 agad
Si joan na ang nag turo kay norman na kantutin na agad sya. At si john tsustupain nya. Grabe si norman sumisigaw na si joan at nagmamaka awa kay norman na wag nya isagad yung titi nya pero naging bingi ito. Iyak at ungol ang nasabi ni joan dahil labas pasok ng titi ni norman kinaya na rin ni joan. Abot daw sa bituka ang burat ni norman. Mas higit pa sa 6 ang orgasm ni joan pero c john ako pa ang nakapila. Sinabayan pa ni mrs at hipag ko ang kantutan ni joan at norman .si eric ang sinisip si Sheila at hipag..kantutin mo rin ako ric katulad ng ginawa mo kay joan. At gusto ko lunukin lahat ng tamod mo’sabi ni Sheila . Opo tita Sheila papaligayahin din kita. Habang nagkakantutan si Sheila at eric wlang kaalam alam si Sheila na pati sa pwet gusto ni joan ma try. Sabi pa nya gusto ko maranasan yun sabay sabay katulad ng ginagaw ni mom kakayain ko rin yun/ mas magaling ako kay mom gusto ko sabay ,dalawa titi sa puke ko at isa sa pwet. Panu mo
kakayanin yun eh kabayo ang laki ng titi nila. Tanung ko kay joan, gusto mo ba mamatay talaga.. dad libog na libog na ko bahala na alam ko masapap yun’
si joan ang nakiusap kay john at norman na si john sa puke at si norman sa pwet at ako sa puke nya sa kabay ng titi ni john. Pakiramdam ko Malabo ito kasi nga naiisip ko ulo pa lang ng titi ni norman sa pwet ni joan patay na sya.panay sige pa si joan sa salitang pasok mo pa. more pls. si john nakasagad na tlaga sa puke ni joan dad ipasok mo pa yan titi mo sa puke ko. Masarap talaga..hirap ako sa pwesto pero kalahati na sa loob ang burat ko napansin kong walng reaksoyn si joan pati si shiela humanga sa anak nya. Dahil nakabaon na rin pala ang burat ni norman na 8 ½ ang haba..sa sobrang sikip labas agad ang tamod nmn. Hindi na kumikilos si joan ng ilang segudo pero pasok parin ang nga burat nm ng mapansin ni Sheila na walng malay si joan. Hinimatay sa hirap at sarap. Pero maligaya pa rin kami.
Maligaya kami ng buong maghapon .dahil sa huling kantutan pakiusap ni joan lahat ng tomod nmn sa bibig nya papalaabasin gusto nya itong malasahan at lunukin. Dahil kahit daw si dad nya naligayahan sa pagsisip ng tamod. Alam ko nakita ni joan yun ginawa ko pag tsupa kay john. At nadinig pa nya sa pagbulong ko sa aking sarili na kahit sana si noramn ay malasahan ko ang tamod.. lalabasan na kami ni norman john at eric pero pinaluhod nya ako sa tabi nya at sabay daw naming abangan mga paparating na tamod ng 3 . pinili ko abangan ang tamod ni norman Gaya NGa ng hilng ko. Malasago ang tamod ni norman buo buo parang sago . nilasahan ko ng husto bago ko nilunok Tmod nya. At si joan inubos nya tamod nilang da;lawa ni john at eric . Tinuloy ni shiela ang pagpaligaya ko kanina. tsinupa nya ako hanggan labasan walang nasayang natamod pasok lahat sa lalamunan nya . bumalik ang pamilya ng ate ni Sheila sa state ng masasaya kami. Maaaring sa pagbalik nila gaya
ng dati sexgroup ulit ang plano namin. Sa ngayon kami muna mag iina ang nag papaligaya sa isat isa. Wala kami pakialam basta nasasarapan kami bawat sex na kaming ng anak ko at asawa magkasama sa kama .