Thursday, April 10, 2014

The Elements, Legend Begins (Part 8)

By: Neji Hyuuga


Mabilis ang pagtakbo ni Stefan palayo sa kanilang tahanan. Kinakailangan niyang makalayo sa kanilang tahanan upang masiguro niya ang kaligtasan ng kanyang mga magulang. Agad siyang nagkubli sa isang punongkahoy ng marinig ang pagsabog na nilikha ng kanyang Blazing Twin Blade na atake. Habol-habol ang hininga'y kumapit siya sa katawan ng puno upang makabawi ng kaunting lakas. Sapat na ang layo niya sa mansyon subalit hindi pa iyon sapat upang matiyak niya ang tagumpay ng kanyang plano. Subalit hindi pa man nakakabawi ng kaunting lakas ay namataan na ni Stefan ang humahabol na mga kaaway.

            Napangiti si Stefan. Tagumpay ang kanyang plano. Natitiyak na niya ngayon na maililigtas niya sa panganib ang mga magulang niya. Sa narinig niyang tinuran kanina ng nagtatalong mga masasamang loob, siya ang pakay ng mga ito. Kaya nga gumawa siya ng diversion upang makaalpas sa mga ito. At isa ang kanyang Blazing Twin Blade attack na kumakatawan sa bilis at lakas na katangian ng mga atake. Magawa man itong iwasan ng mga tumutugis sa kanya hindi agad makakakilos ang mga iyon upang gumawa ng counter-attack o anupaman. Kaya naging sapat ang time of delayed para makalayo siya. Ngunit mabibilis nga marahil at hindi mga pangkaraniwang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan ang mga kalaban niya. Heto nga at nakasunod agad ang mga ito sa kanya.

           "Tsk!...kailangan mas mailayo ko pa sila" wika ni Stefan sa sarili.

            Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang mga kilos. "Ah." nang biglang dalawang palaso ang muntik na siyang mahagip. Mabilis naman niya iyong nailagan saka tumusok sa isang sanga. Nilingon ni Stefan ang mga tumutugis sa kanya na mas ikinamangha niya dahil nagawa rin ng mga ito na sabayan ang idinagdag niyang bilis.

            Mukhang hindi nga niya matatakasan ang mga humahabol sa kanya, wika ni Stefan sa sarili sa isip lamang.

            "Feiry Slash!" dalawang magkasunod na wasiwas ng kanyang espada at lumikha ito ng dalawang magkasunod na nagliliyab na lakas. Animo'y isang guhit lamang na nag-aapoy.

             Tatlong kalaban ang agad na tinamaan na kung saan unti-unting tinutupok ang mga katawan ng buhay nang bumagsak sa loob. Agad namang gumawa ng pag-atake ang pangkat ni Voura. Pinaulan nito ng mga patalim kabilang ang mga punyal, palaso at mga matutulis na bagay na tila pinalaking karayom si Stefan. Mabilis naman nakapagkubli ang lalaki sa malaking punong kahoy. Nang masiguro na wala ng anumang paparating na mga patalim ay sinipat niya ang mga nakatusok na sa katawan ng puno. Bukod sa matatalim ang mga iyon ay balot din ang mga ito ng lason.

            Delikado para sa kanya ang sitwasyon sa oras na matamaan ni magalusan siya ng mga iyon, pamuling sambit ni Stefan sa sarili. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang mabawasan ang panganib, pagpapatuloy niya.

            Kumilos ulit si Stefan palayo sa mga kalaban.

            "Ah!"

             Subalit bago pa man siya makakilos hindi niya napansin ang mabilis na bagay na paparating sa kanya. Isang punyal ang agad na tumama sa kanyang binti. Ikinagulat iyon ng lalaki kung kaya't namawalan siya ng balanse. Wala siyang makapitan kaya mabilis ang naging pagbulusok niya pababa.

            Samantala, wala pa ring malay ang dalawang binata habang masusing pinagmamasdan ng dalawang pares ng mata. Matapos ang madugong pananalasa ng mga masasamang nilalang sa kanilang nayon halos mangilan-ngilan na lamang silang naroroon. Kabilang na silang apat subalit sa kasamaang palad walang malay ang dalawa nilang kasama.

            "Anak, maiwan ko muna ikaw dito sa Kuya Andrei at Kuya Rupert mo." wika ng matandang babae, bakas sa mukha nito ang labis na paghihirap. Bukod sa masilayan ang kanyang mga anak na walang malay dahil sa mga tinamong sugat ng makipaglaban ito sa mga nilalang na iyon upang mailigtas sila. Duguan din ang kanyang puso sa pagkamatay ng kanyang kabiyak. "Kukuha lamang ako ng ating makakain." pagpapatuloy ng babae.

            "Opo...ako na pong bahala kina Kuya." tugon naman ng batang iniligtas nila Rupert at Andrei. Dahil sa naulila na rin ito, itinuring na ng ina ni Andrei na bunsong anak ang may sampung taong gulang na marahil na bata.

            "Oh, siya sige, Popoy. Ikaw na muna bahala rito. "ganting tugon nito na may kasamang ngiti. Ngumiti rin ang bata bilang tugon. Inihatid pa muna ng tingin ng bata ang matanda habang papalabas ito ng bahay. Patakbo namang tinungo ni Popoy ang bintana. "Maiingat po kayo!" sigaw ng bata habang kinakawayan ang matandang babae. Lumingon ang babae sabay kaway at ngiti sa lambing ng bata.

            Malayo na ang babae subalit naroon pa rin si Popoy sa may bintana. Minasdan niya ang buong paligid. Bakas pa rin doon ang mga pinsalang dinulot ng pananalasa ng pangkat ni Ator. Napaluha na lamang ang bata sa lahat ng mga nangyari sa kanila. Bagaman nalulungkot siya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Subalit natutuwa siya dahil higit kailanman ipinakita ng mga ito kung gaanu siya nila kamahal na hanggang sa ibuwis ang kanilang buhay ay gagawin mailigtas lamang siya. Isa pa, nakasumpong naman uli siya ng bagong pamilya na muling magmamahal sa kanya ng kasing katulad ng pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang mga dahilang iyon ay sapat na upang maging masaya siya at wag mawalan ng pag-asa sa buhay. Agad niyang pinahid ang mga dumaloy na luha sa kanyang pisngi. Mula sa kinaroroonan ay hindi na niya tanaw ang matandang babae. Sinipat niya ang dalawang mahimbing na binata na natutulog. Nilapitan niya ang higaan kung saan mahimbing na natutulog si Andrei. Saka kinuha ang bimpo na nasa may ulunan nito at marahan pinunasan ang maamong mukha ni Andrei.

             Habang pinupunasan ni Popoy ang lalaki. Mataman naman niya itong pinagmamasdan. Kahit sa murang edad niya, batid niya na may kakaiba sa kanya. Isa marahil na di pangkaraniwang  damdamin naipapakita niya sa mga lalaking katulad ng nasa silid na iyon. Nagkakaroon siya ng paghanga sa kanyang kapwa lalaki. At sa mga oras na iyon ay naliligayahan si Popoy na mapagmasdan ng maigi ang mga guwapong mukha ng mga bago niyang kuya. Bagaman wala siyang nakilalang kapatid dahil nag-iisa lamang siyang anak ng kanyang mga magulang.

              Pinagpatuloy ni Popoy ang ginagwang pagpupunas sa mukha ng binata. Habang pinagmamasdan ang kabuuan ng matipuno nitong katawan. Biglang nanuyo ang lalamunan sa napagmamasdang magandang tanawin. Napalunok siya. may kung anong pakiramdam ang lumukob sa katawan ni Popoy ng mga sandaling yaon. Inilapag niya ang hawak-hawak na bimpo sa tabi ng mangkok na may lamang maligamgam na tubig sa ginagamit upang basain ang telang ipinanlilinis nila sa katawan ng dalawang lalaki. Nang hindi inaalis ang paningin sa makisig na lalaki. Kapagdaka'y dahan-dahan at maingat na ipinatong ni Popoy ang kanyang kaliwang kamay sa malapad na dibdib ni Andrei. Dinama niya ang katigasan niyon. Mula sa dibdib, pinagapang ni Popoy ang kanyang mapangahas na kamay pababa sa pusod nito. Dama niya ngayon ang banayad na panghinga ng lalaki. Hindi pa makuntento ipinanasok niya ang kanyang munting kamay sa laylay ng suot nitong damit at muling pinaglakbay ang malikot niyang kamay sa matipunong pangangatawan ng walang kamalay-malay na binata. Hinaplos ni Popoy ang makinis at maskuladong katawan ni Andrei. Bagama't nasa murang edad pa lamang si Popoy alam niya ang mga nararapat na gawin sa oras na iyon. Lumapit pa siya ng kaunti sa tabi ng lalaki saka marahang itinaas ang sout nitong manipis na pang-itaas. Tumabad ngayon sa kanya ang nakakatakam na katawan ni Andrei. Ang mga nasa tamang lugar na bawat kurba ng mga kalamnan nito ay lalong nakaakit kay Popoy. Napangiti siya sa kanyang nasisilayan. Tuluyan ng nadarang si Popoy sa matinding pagnanasa at init ng katawan  ng sandaling yaon.

              Nag-init na ng husto si Popoy kaya't marahan siyang yumuko upang malasap ang sarap ng dalawang utong ni Andrei. Sinipsip niya ang kanang utong ni Andrei habang nilalapirot naman ng kaliwang kamay niya ang isa naman utong ng lalaki. Pinagsawa ni Popoy ang sarili sa bahaging iyon ng katawan ng binata. Salit-salitan niyang nilalaro, dinidilaan at nilalapirot ang dalawang ga-munggong laki na utong ni Andrei. Walang tigil niyang nilasap ang sarap niyon. Naroong kagat-kagatin nya pa ang mga iyon ahil sa panggigigil.

             Nang magsawa si Popoy sa dalawang utong ni Andrei, bumaba ang kanyang mga halik sa pusod ng lalaki. Dinunggol-dunggol ng dila niya ang malinis na butas na iyon. Halos nabasa ng laway ni Popoy buong katawan ni Andrei. Sarap na sarap siya sa nakaw na sandali.

             Nagbago ng puwesto si Popoy matapos niyang pagsawaan ang maskuladong katawan ni Andrei. Nangingintab ang mapalad nitong dibdib ng pagpasyahan niyang tigilan na ang pakikipaglaro sa utong ng binata. Marahan inalis ni Popoy ang manipis na kumot na nakatalukbong sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Ipinosisyon niya ang kanyang saril sa pagitan ng mga matipuno nitong hita. Muli ang nagnapalunok si Popoy ng mapagtanto ang bumubukol na harapan ni Andrei. Bakat na bakat iyon sa sout nitong manipis na pantalong pangtulog. Nanginginig man sa kanyang gagawin. Dahan-dahang inilapit ni Popoy ang kanyang kamay sa nakabukol na harapan ni Andrei.

             Nang biglang makarinig siya ng ingay mula sa higaan ng kanyang Kuya Rupert.

Itutuloy...............

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.