Thursday, August 8, 2013

Nasibak Ni Insan Dos part 10


by : firemakerJD

------------------------------------------------------------------

Biglang napabalikwas si Judesa kanyang pagkakaupo. “H-h-ha?!” nauutal pang sabi ni Jude. “Bakit ka tinawagni Mac na babe?” ulit na tanong ni Ace. Papalapit si Ace sa kanya. Pinagmasdanniya si Ace mula ulo hanggang paa. Paa hanggang ulo. Hanggang bumaba muli angkanyang paningin at napako ito sa gitnang bahagi ni Ace. Napalunok si Jude. Hindimapigilan ni Jude na humanga muli sa hubad na katawan ni Ace. Umahon pala itosa swimming pool. Tanging basang boxers na asul ang suot ni Ace sa oras naiyon. Lantad kay Jude ang malapad na dibdib ni Ace na sinamahan pa ng anim napandesal sa tiyan. Hindi rin maitatago ni Ace ang umbok sa kanyang shorts. Alamni Jude na tulog pa ang alaga ni Ace ay may ipagmamayabang ito. Namumula na angpisngi ni Ace. Alam ni Jude na medyo lasing na ang kaharap na binata. Napansinrin ni Jude na may hawak-hawak pa si Ace na isang bote ng beer sa kanyangkaliwang kamay. Napalunok tuloy si Jude nang wala sa oras.

“Ah-ah-ano bang sinasabi mo?”ang tanging nasabi ni Jude sabay tayo sa kinauupuan niya. Tumalikod siya kayAce. Hindi niya maaaring titigan si Ace. Baka maakit siya ng makisig nabinatang ito. Hindi pwede. Hindi pwede ngayon. Hindi pwede dito sa bahay nilaMac. Hindi na pwede ulit. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Jude sa oras na iyon.Kinakabahan siya. Naglakad siya palayo kay Ace kasi abot sa kanyang pwesto anginit ng katawan ni Ace. “Huwag ka nang magkaila pa, Jude. Huli ko na kayo. Mayrelasyon kayo ni Mac..” bulong ni Ace mula sa kanyang likuran. Nagulat nalamang si Jude na nasa likod na agad niya si Ace. Agad niyang naramdaman angmga labi ni Ace sa likod ng kanyang tenga. Mainit ang hininga ni Ace sa oras naiyon. May kung anong kilabot ang agad na dumaloy sa kanyang katawan. “Puta!”bulong ni Jude sa sarili. Muling nagkalapit ang kanilang mga katawan. Hindi maiwasanni Jude na hindi madama ang matipunong katawan ni Ace na tumatama sa kanyanglikuran. Basa. Matigas. Ramdam ni Jude ang init mula sa katawan ni Ace. Mabilisna tinamaan si Jude sa kanilang sitwasyon.

Agad na lumakad palayo siJude. Agad siyang umalis sa pagkakalapit nila ni Ace. Kailangan niyang umiwassa temptasyong hatid ng matipunong lalaking ito. Agad siyang dumiretso sa loobng kusina na karugtong ng kainan nila ni Mac. “Magkaibigan lang kame ni Mac..”ang tanging nasagot ni Jude kay Ace habang papalayo siya rito. “Fuck!” bulongni Jude sa kanyang sarili nang mapansin niya na wala na siyang pupuntahan kungsusunod man si Ace sa kanya kundi ang banyong pinagpuntahan ni Ace kanina lamang.“Hindi ako naniniwala. Umamin ka na kasi..” si Ace. Hindi nga nagkamali si Judeat sinundan nga siya ni Ace sa loob ng kusina. Kakaiba na ang tono sa boses niAce. Nagsisimula na ang pang-aakit nito sa kanya. Nakorner na ni Ace si Jude sakusina. Nasa lababo na ngayon. Hinarang ni Ace ang kanyang dalawangmatitipunong braso sa katawan ni Jude. Magkalapit na ang kanilang mukha saisa’t isa. Hindi maiwasan ni Jude na hindi matitigan ang mga mata ni Ace. Malalalim.Malulunod siya rito. Napalunok si Jude. Walang kakurap-kurap. Napatingin rin siJude sa namumulang labi ni Ace na medyo nakabuka. At hindi rin siya nakaligtassa pang-aakit ni Ace dahil binasa pa ni Ace ang kanyang labi gamit ang kanyangdila. Muling napalunok si Jude. Pati ang mga katawan nila ay naglapit pa.Ramdam na ni Jude ang basang shorts ni Ace na nakadikit sa kanyang harapan.

“W-w-wala akong dapat amininsayo..” si Jude na pilit na umaalis mula sa pagkakakulong niya sa mga bisig ni Ace.Kinakabahan siya t baka makita sila ni Mac. Ayaw niyang masaktan muli si Mac.Alam niyang nasaktan si Mac nang makita siya nito na galing sa boarding houseni Ace kagabi. Kung kaya hindi niya rin masabi kay Mac problema ni Amanda dahilpanigurado malalaman ni Mac na siya ang kasiping ni Ace nang gabing iyon. “Aceano ba?! Paalisin mo nga ako!” galit pero mahinang sabi ni Jude kay Ace. Pilitniyang tinutulak ang katawan ni Ace palayo sa kanya. “Paano kung ayoko?  Paano kung gusto ko lang nasa bisig kita? Maymagagawa ka ba?” seryosong tanong ni Ace sa kanya. At hindi na muli siyanakalaban. Marahan muling lumapit ang mukha ni Ace sa kanyang mukha. Atnapangiti si Ace sa reaksyon ni Jude.

“Oh shit! Dinadaan na namanako sa ngiti ng hayup na to..” bulong ni Jude sa kanyang sarili. “Ace! Tigilanna natin to! Ayokong masaktan si Amanda..” sabi muli ni Jude sabay buong lakasna tinulak ang katawan ni Ace palayo sa kanya. Ngunit mas malakas angmatipunong katawan ni Ace at hindi ito nagpatinag. Mas lalong idinikit ni Aceang katawan niya sa katawan ni Jude. “Si Amanda ba ang ayaw mong masaktan? O siMac?! Umamin ka na nga! Kayo na ng Mac na yan, no?!” may galit na sa tono niAce. Hindi maintindihan ni Jude kung bakit ganun na ang reaksyon ni Ace sa orasna iyon. Nanigas si Jude sa kanyang kinatatayuan nang biglang inilapit ni Aceang mukha nito sa kanyang mukha. Ilang pulgada na lamang ang layo ng labi nitosa kanyang labi. Amoy na ni Jude ang beer sa hininga ni Ace. Nakakalibog angamoy na iyon. Lalo na kung sa kasing-gwapo ni Ace iyon maamoy. Napalunok siJude. Hindi pwede ito. Napatitig na lamang si Jude sa papalapit na labi ni Acesa kanyang mapupulang labi. Nang biglang may tumawag sa pangalan ni Ace.

“Uy! Ace! Kanina pa naminghinihintay yung yelo!” biglang singit ni Jose. Biglang napabalikwas si Jude sakanyang kinatatayuan at naitulak na niya ng tuluyan ang nag-iinit na katawan niAce. “Uy Jude! Nandito ka rin pala!” si Jose sabay lapit kay Jude. Kinamayanniya si Jude. “Oo. Nag-dinner lang kami ni Mac. Pauwi na rin ako maya-maya..”si Jude sabay layo kay Ace. Amoy alak na rin si Jose. Alam niyang medyonaparami na rin ng inom ito. Tulad ni Ace ay namumula narin ang mestisuhingpisngi ni Jose. “Tol, ilabas mo na yung yelo. Kanina pa hinihintay yan nila Mickey..”si Jose sabay akbay kay Jude. Wala nang nagawa si Jude kundi payagan akbayansiya ni Jose palabas ng kusina. Mas safe na si Jose kesa kay Ace. “At ikawJude. Huwag ka ng umuwi. An gaga pa! Samahan mo muna kami at mag-shot ka namuna dito..” si Jose na lalong inilapit si Jude sa kanyang basang katawan. Ngayonlang napansin ni Jude ang suot ni Jose. Hindi rin pala safe ang lalaking ito.Isa rin pala itong temptasyon tulad din ni Ace.

Tanging boxer briefs na itimang suot ni Jose. Masikip ito kumpara sa suot ni Ace na boxer shorts. Bakat nabakat tuloy ang hinaharap nito sa kanyang suot. Kahit tulog ang alaga nito aymarkadong-markado ito sa suot niyang underwear. Nakapaling sa kaliwa angmaamong alaga ni Jose. Namumukol ang ulong bahagi nito sa bandang garter ngsuot nito. “Fuck!” si Jude sa kanyang sarili. Napalunok muli siya. Lalongnag-init ang pakiramdam niya sa dalawang binata na nasa kanyang harapan.Pinagpawisan muli siyang bigla. Hindi man kasing-maskulado ni Ace ang katawanni Jose ay hindi papahuli sa pang-romansa ang katawan nito. May pagkamalaman kasiang katawan ni Jose at may kaunting taba. Masarap yakapin at kurutin angtagiliran. Mestisuhin ang binata kung kaya bumagay sa kanya ang suot nitongboxer briefs. Makinis at walang buhok ang katawan ni Jose. “Ah. Eh. May pasok pakasi kame bukas ni Mac..” tanggi ni Jude sa anyaya ni Jose.

“Jude, shot na muna tayo.After lunch pa naman first class naten bukas e..” singit ni Mac na may dala-dalana rin ang dalawang twalya nila. “See! Late pa naman pala ang class niyotomorrow e..” si Jose sabay hila na sa kamay ni Jude. Napakamot na lamang siJude. Alam niyang wala na siyang takas sa magkakaibigan na ito. Alam na ni Judena pinaalam na siya ni Mac sa kanyang tiyahin. “O sige na nga..” si Jude sabayalis na sa pagkakahawak sa kamay ni Jose. Wala nang nagawa si Jude sa oras naiyon. Agad na dumiretso sila sa poolside. Nasa swimming pool pa rin si Mavs atMickey nang dumating sila. Tumalon na agad si Jose sa pool. “Hi Jude!” bati niMavs sa kanya. “Maverick..” bati naman ni Jude sa binata sabay ngiti. Agadnaman umahon si Mickey upang salubungin si Jude. “Buti napilit ka ng kapatid kona pumunta rito sa bahay..” si Mickey kay Jude. Napangiti na lamang si Jude sasabi ng kuya ni Mac sa kanya.

“Ano gusto mong inumin, SanMig o Tanduay Ice?” si Mac. “Tanduay Ice na lang..” si Jude sabay upo na munasa couch na nasa tabi ng pool. Biglang napalunok muli si Jude nang magtanggalna si Mac ng suot na sando at ibinato sa kanya. “Ang bango..” si Jude sakanyang sarili ngunit agad niyang iniligay ang sando ni Mac sa kanyang tabikasama ang kanilang twalya. Hindi mapigilan ni Jude na pagmasdan ang makisig nanobyo habang kumukuha ng kanilang iinumin. Napangiti si Jude sa minamasdan nangbiglang humarang sa kanyang harapan ang harapan ni Ace. “Fuck!” biglang nasabini Jude. Medyo napalayo pa siya rito. Halatang sinasadya ni Ace ipakita sakanya ang harapan nito. Halatang matigas na ito. Parang gustong kumawala salunggang pinagtataguan. “Yelo?” nangingiting sabi ni Ace kay Jude. “Hindi na..”si Jude sabay tayo sa kinauupuan. Nang biglang yakapin siya ni Ace upang hindimakawala. “Pare tulungan niyo ako!” si Ace sa mga kaibigan. Agad naman lumapitsi Mickey at binuhat ang dalawang binti ni Jude. Agad na binuhat nila si Jude palapitsa pool. Biglang kantiyawan ang barkada nila. “Ace! Baba mo na ako!!” si Judena hindi alam kung maiinis o matutuwa sa ginagawa ni Ace sa kanya. Ramdam niyakasi ang init at tigas ng katawan ni Ace sa kanyang katawan. Kay sarap talagangmakulong sa bisig ni Ace. Bigla siyang nakiliti nang maramdaman niya ang mgalabi nito ay nasa balikat niya. “One! Two! Three!” bilang pa ng mga kabarkadaniya. Hindi na niya pinansin kung nakikita ba yun ni Mac. Huminga na siya ngmalalim at pinigil na niya ang kanyang paghinga dahil alam na niyang ihuhulogna siya ni Ace sa pool. Pagbilang ng tatlo ay binagsak nga siya ni Ace sa pool.

Agad narmadaman ni Jude anglamig ng tubig. Pagkahulog niya ay naramdaman niya rin ang paghulog ni Ace sapool. “Gago ka ahh!” agad na narinig ni Jude si Mac na sumigaw. Itinulak rinpala ni Mac si Ace. “Ooops, Mac. Chill ka lang!” pigil ni Mickey sa kapatid.Agad na rin pinigilan nila Jose si Ace na akmang susugurin rin si Mac. Agad naumahon si Jude upang aluin ang nag-iinit na si Mac. “Mac okay lang naman ako..”si Jude na tumabi na sa umiinom na si Mac. Ubos agad ang isang bote sa kanya.“Tangina kasi. Binastos ka e..” si Mac na masama pa rin ang tingin kay Ace.“Shhh! Relax ka lang nga. Ang init agad ng ulo mo..” si Jude sabay yaya na sanobyo. “Magswimming na tayo..” si Jude.

 Nawala rin ang tensyon sa pagitan ni Mac atAce. Kulitan. Tawanan. Lunuran. Inuman. Kwentuhan. Tuksuhan. Hanggang umabot nang alas-dos na ng madaling-araw sila. Hindi na kinaya ni Jose ang pagkalasingat agad na siyang umahon. “Mga pre. Una na ako..” si Jose sabay suka sa gilidng halamanan. “Shit ka! Yari ako kay mommy niyan!” si Mickey sabay ahon na rinupang alalayan ang kabarkada. Tawanan lang apat na natira sa pool. Akbay-akbayna inilakad ni Mickey si Jose papasok sa bahay nila. Ilang saglit pa ay umahonna rin si Mac. “Jude, halika na. Medyo lumalamig na. Baka magkasakit ka pa..”yaya na ni Mac sa nobyo. Umahon na rin si Jude. Agad na lumapit si Mac kay Judesabay lagay ng twalya nito sa katawan. “Wow! Parang kayo lang ahh!” pang-aasarni Ace sa dalawa. Tumawa lang si Maverick na nakarinig sa panunukso ni Ace sadalawa. Biglang naningkit ang mata ni Mac nang marinig ang panunukso ni Ace.Susugurin sana niya si Ace kung hindi lang siya napigilan ni Jude. “Pabayaan mona! Lasing na yang si Ace..” bulong ni Jude sa napikong si Mac. “Gago e..” siMac. Halata na rin kasi ni Jude na tipsy na rin si Mac sa oras na iyon.Namumula na kasi ang mga pisngi nito. At kung hindi niya pipigilan si Mac aypapatulan nga nito si Ace. Hindi na lamang pinansin ni Mac at Jude si Ace.“Maverick, Ace, akyat na kame..” paalam na ni Jude sa dalawang naiwan. “Sige.Goodnight Jude! Mac!” sigaw ni Maverick sa dalawa.

Pasadoalas-tres na ng umaga nang biglang maalimpungatan si Jude. Madilim pa sa labasng bintana. Malamig ang paligid dahil sa aircon sa kwarto ni Mac. Tanging angilaw sa banyo ni Mac ang nagbibigay liwanag sa kwarto nito. Pinagmasdan ni Judeang katabing nobyo. Napakaamo ng mukha ni Mac. Ang gwapo nito talaga. Hinagkanni Jude ang mga pisngi ni Mac. “I love you, babe..” si Jude na napangiti pa sasarili. Biglang nakaramdam ng uhaw si Jude. Marahang inalis ni Jude ang brasoni Mac na nakayakap sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon atdahan-dahan siyang lumabas ng kwarto ni Mac. Patay na halos lahat ng ilaw sabahay nila Mac. Tanging iilang lamp shades lamang ang nakabukas sa bahay naiyon. Walang ingay na bumaba si Jude patungo sa kusina. Nakita niyang nakahigana sina Maverick at Ace sa sofa sa sala suot na ang sando at shorts.Dahan-dahan na siyang tumungo sa kusina upang mahimasmasan ang uhaw nanadarama.

Pabalikna sana siya ng kwarto ni Mac nang biglang may marinig siyang ungol mula saloob ng isang kwarto. Alam ni Jude na guest room ito ng bahay nila Mac.Dahan-dahang lumapit si Jude sa pinto ng kwarto. Hindi pala masyadong naisaraang pintuan nito. “Aaaaah! Shit! Sige paaahhh!” impit na ungol ng lalaki nanasa loob nito. Pinakinggan ni Jude ng mabuti ang mga boses sa loob ng kwarto.Alam niyang si Jose ang umuungol na iyon. “Dumating ba si Anna na girlfriend niJose?” tanong ni Jude sa sarili. “Sige pa pare! Himasin mo paaahhh!” mahinangungol ni Jose. “Pare?!” sa isip ni Jude. Marahan niyang ibinuka ang pinto ngkwarto. Agad niyang nakita si Jose na nakatayo sa tabi ng kama. Wala na itongsaplot sa ipang-taas habang ang suot na shorts ay nakababa na sa kanyang tuhod.Lalong nanlaki ang mata ni Jude nang makita niya kung sino ang kasama ni Josesa kwarto. Si Mickey na kuya ni Mac. “Puta pare! Ang laki ng burat mo!” purinaman ni Mickey sa kaibigan. Hawak-hawak na ni Mickey ang naninigas na burat niJose sa oras na iyon. “Hindi pa matigas yan. Sige pare! Salsalin mo akoohhh!”si Jose sabay hawak sa kamay ni Mickey at ginabayan ito kung paano niya salsalinang kaniyang burat.

Nanigassi Jude sa pinanunuod. Pinahawak na rin ni Mickey ang kanyang burat sakaibigan. “Pare, jakulin mo rin ako..” hiling ni Mickey sa kabarkada. Hindinaman tumanggi si Jose at agad din niyang dinakma ang harapan ni Mickey. Pinisil-pisilni Jose ang alaga na nasa loob pa ng shorts ni Mickey. “Puta pare! Angtigas-tigas na ng burat mo ahh!” si Jose sabay baba sa shorts na suot niMickey. “Aaaahhh!” ungol ni Mickey. Agad na nagmayabang ang alaga ni Mickey.Diretsong-diretso kasi ito. Tutok na tutok sa harapan ni Jose. Napalunok siJude. Lalong naglapit ang mga katawan nina Jose at Mickey sa oras na iyon. Parabang pinagdidikit nila ang kanilang mga nagtitigasang armas. “Uhmmmm!” ungol ngdalawa. Nagyakap ang dalawa at lalong nagtamaan ang kanilang mga batuta. Nakitani Jude ang mabagal na pagkadyot ng dalawa sa katawan ng kayakap. “Puta pareang saraaahhpp!” ungol ni Mickey sabay bagsak sa kama. Si Jose ang nasa ibabaw,si Mickey ang nasa ilalim.

Hindina nakayanan ni Jude ang pinanunuod. Tinamaan na rin siya ng libog sa oras naiyon. Dala na rin siguro sa nainom kanina ay ipinasok na ni Jude ang kanyangkamay sa loob ng kanyang shorts. Marahan niyang pinisil ang naninigas na alaga.Kitang-kita ni Jude ang marahan na pagkadyot ni Jose sa katawan ni Mickeyhabang nakahiga sila sa kama. “Tangina pare! Basa ka na ah!!” si Mickey kayJose. Ramdam na kasi ni Mickey ang pag-agos ng paunang katas ni Mickey sakanyang katawan. “Shit pare! Ang sarap nito..” si Jose sabay halik sa pisngi ngkabarkada. Bumaba ang halik ni Jose sa bandang tainga ni Mickey. “Aaaaaahh!”ungol ni Mickey nang maramdaman niya ang labi ni Jose sa kanyang tainga.Kinagat-kagat pa ni Jose ang earlobe niya. “Shit pare!” si Mickey sabay yakapsa hubad na katawan ni Jose. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanila patungo sakanilang burat. Mula sa kinatatayuan ni Jude ay kitang kita niya ang pagtama ngburat ni Jose sa bayag ni Mickey. Kantot rito. Kantot duon.

“Oohh!Fuck men!” si Mickey na hindi na rin napigilan ang sarili mula sa pagiyot sakatawan ng kabarkada. Ramdam ni Mickey ang lambot ng tiyan ni Jose. Basa na rinang bandang pusod ni Jose mula sa kanyang paunang katas. Madulas. Mainit. Kayawalang kahirap-hirap ang pagkiskis ni Mickey sa kanyang burat sa katawan ng kaibigan.“Aaaaahhh! Shit! Ang saraaahhp!” si Jose na hindi na napigilan ang sarili athinalikan na ang mga labi ni Mickey. Hindi na rin pumalag si Mickey sa tindi ngkalibugan nararamdaman. Sinagot ni Mickey ang halik ni Jose. Naglaban na rinang kanilang mga dila kasabay ng pageskrimahan ng kanilang mga espada. Rinig narinig ni Jude ang palitan ng mga halikan ng dalawa. Marahan na niyang sinalsalang hawak-hawak niyang alaga. “Uhmmmm!” ungol ni Jude sa sarili.

Umabotng sampung minuto na ganun ang psoisyon ng dalawa. Halikan. Kadyutan. Minsanmabilis. Minsan mabagal. “Puta pare! Ang saraaaahhhp!” si Jose na ngayon aymabagal na kinikiskis ang kanyang burat sa burat ng katropa. Minsan aykinukurot pa ni Jose ang nipples ni Mickey. Hindi rin nagpatalo si Mickey atkinukurot din nito ang pinkish na utong ni Jose. Na lalong nagpalibog sadalawa. Muling nanuyo ang lalamunan ni Jude. Gusto na niyang makisali sa dalawangunit pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Mas nalilibugan siya sapanunuod sa dalawang makisig na lalaking ito.

“Pare!Gusto mo ba akong tsupain?” rinig ni Jude na tanong ni Mickey sa kaibigan.Nanlaki ang mga mata ni Jude. “Ako, gusto ko..” gusto sanang sabihin ni Judengunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Solb na kasi siya sa kanyang pwesto.Manunuod na lamang siya sa dalawang ito. “Sorry pare. Hindi pa ako nakakasuboe..” si Jose na umalis na sa pagkakapatong sa katawan ni Mickey. “Ikaw ba? Kayamo ba akong iblow job?” tanong rin ni Jose sa kabarkada. “Hindi ko rin kayae..” sagot rin ni Mickey sa kaibigan. Kitang-kita na ni Jude ang dalawang buratna nakahain sa kanyang harapan. Pareho na kasi silang nakatihaya sa kama.Napalunok si Jude sa namasdan. Mas malaki ang burat ni Jose kaysa sa burat niMickey. Tama nga si Jude sa kanyang hula kanina. Malaki talaga ang alaga niJose. Mataba ito at may haba rin naman. Medyo manipis ang buhok sa harapan niJose. At namumula ang ulo ng burat nito. Hindi rin nakaligtas sa paningin niJude ang namumulang bayag ni Jose dahil nga may pagkamestiso ito. Maganda rinang hulma ng burat ni Mickey. Mas malago ang buhok ni Mickey. Mas mahaba ngaang kay Mickey ngunit hindi iyon katabaan. Malaki rin ang ulo ng alaga niMickey at nangingintab na ito sa katas na lumalabs rito.

Sabayna nagsalsal ang dalawa sa kama. “Pare jakulin na lang kita, jakulin mo na langdin ako..” suhestiyon ni Jose sa katabi. Hindi na rin tumanggi si Mickey atsinimulan na rin niyang salsalin ang burat ng kaibigan. Hawak nila ang burat ngisa’t isa. Sabay nilang jakol ang burat ng isa’t isa. Kung bibilisan ni Joseang pagtaas baba sa burat ni Mickey ay ganun rin ang gagawin ni Mickey sa buratni Jose. Salsal rito. Salsal ruon. “Aaaaaahhh! Fuck! Ang sarap talaga!!” siMickey na nagsimulang nang manigas ang mga binti. “Tangina pare! Ang sarapneto!” si Jose na napapaangat pa ang pwetan sa sabayang pagsalsal nila sakanilang mga burat.

“Putapare! Malapit na akong labasan!” si Mickey. Agad siyang bumangon sa pagkakahigaat itinapat ang burat sa malapad na dibdib ni Jose. “Aaaaahhh! Puputok ko saiyo ito aaaahh!” si Mickey. “Sige pare. Putok mo tamod mo sa akin!” angpagpayag naman ni Jose sa plano ni Mickey. Iniligay ni Mickey ang kanyangdaliri sa mapupulang labi ni Jose. Hindi naman pumalag si Jose at kanyangdinilaan ang daliri na nakapsok sa kanyang bibig. “Aaaahh! Putang ina! Sipsipinmo pareeehh!” ungol ni Mickey kasabay ang mabilis niyang pagjakol sa kanyangburat. Tapat na tapat ang burat ni Mickey sa dibdib ni Jose. “Ayan na ako pare!Ayan na akooooohhh!” si Mickey sabay putok ng kanyang tamod. Sunod-sunod anginilabas ni Mickey sa katas sa katawan ni Jose. “Oh fuck! Oh fuck!” si Mickey.Napuno nang mainit init at malapot na katas ni Mickey ang dibdib ni Jose. “Putapare! Malapit na rin ako! Ayan na! Ayan na akooooohh!” si Jose sabay talsik ngkanyang tamod sa kanyang katawan. “Shit! Aaaaaahhh!” si Jose.

Agad nanapahiga si Mickey sa tabi ng kabarkada. “Puta pare! Ang libog libog mo!” sabini Mickey sabay tawa. Hindi na rin napigilan ni Jose ang tumawa kasabay niMickey. “Putangina pare! Ako pa ang malibog? E ikaw nga itong halatang tigangna tigang e!” asar ni Jose sa kaibigan. “E tangina mo pala e! Ikaw ba naman angwalang girlfriend ng tatlong buwan. Tignan ko lang kung hindi ka matitigang..”si Mickey sabay kuha ng tamod sa katawan ni Jose sabay pahid sa mukha ni Jose.“Putsa! Pare! Kadiri ka!” si Jose na agad dumagan sa katawan ni Mickey. Napuntatuloy sa katawan ni Mickey ang pinaghalong tamod niya at tamod ni Jose. “Shit!Tangina mo!” si Mickey sabay wrestling na ng dalawa sa kama. Hindi na rin nagpalabassi Jude at iniwan na niya ang dalawa na naghaharutan sa kwarto.

Agadsiyang bumalik sa kwarto nila ni Mac. Marahan siyang nahiga sa kama nila niMac.  Tulog na tulog pa rin ang kanyangkasintahan. Pasado alas kwatro na. Maaga pa. Makakatulog pa siya. Tumabi na siJude sa kanyang nobyo at yumakap ng mahigpit sa katawan ni Mac. “I love youbabe..” si Jude sabay halik sa balikat ni Mac. Umayos rin ng pwesto si Mac atyumakap rin sa kasintahan. “San ka galing?” mahinang tanong ni Mac kay Jude.Halatang naalimpungatan lang ito. Nagulat si Jude. “Shoot! Sorry nagisingkita..” si Jude sabay siksik pa lalo sa katawan ni Mac. Nahihiya siya rito. Natawanaman si Mac. Nakapikit pa rin naman ito. “Ayos lang yun babe. Saan ka bagaling?” tanong muli ni Mac. “Ah-eh! Sa kusina lang, nauhaw kasi ako e..” siJude. Hindi niya alam kung ikwekwento niya kay Mac ang napanuod niya kanina.Huwag na muna. Hindi muna ngayon. “Hmmm. Ganun ba..” si Mac sabay yakap ngmahigpit sa katawan ni Jude. “I love you, babe..” bulong ni Mac kay Jude. “Ilove you more..” si Jude kay Mac..No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.